Finlord Sněmovna financí

Kviku Finance: zisk už překonal rekord z 2020

8.9.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Kviku Finance H1 2021

Portálu Kviku Finance jsme se podrobně věnovali v analýze ZDE, kde jsme rozebrali finanční výsledky do konce roku 2020, produkty poskytované skupinou Kviku Group a uživatelské rozhraní samotné platformy. V letošním roce sledujeme v celém světě zotavování z pandemie. Také Kviku Group dosáhla v prvních šesti měsících velmi dobrých výsledků. Zisk za pololetí u ruské společnosti LLMC AirLoans, která má na skupině nejvyšší podíl, je už vyšší než za celý rekordně ziskový rok 2020.

 

Pro investory s kapitálem alespoň 1000 EUR má platforma připravený bonus ve formě zvýšení výnosového procenta o 1 %. Pro nové investory má společnost bonus ve výši 20 EUR při investici alespoň 100 EUR, pokud použijí refferal odkaz.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Kviku Finance v H1 2021: kvalita úvěrového portfolia se zlepšila

 

Následující tabulka ukazuje srovnání prvního pololetí v roce 2021 a 2020 pro společnost AirLoans. U úrokových příjmů nastal mírný nárůst na 1,870 miliardy rublů, což ale bylo více než pokryté nárůstem úrokových výdajů. Výrazné zlepšení nastalo u položky tvorby rezerv na budoucí ztráty z úvěrů. Je to dáno tím, že platební morálka zákazníků se zlepšila.

 

Kviku úrokové příjmy

 

Druhá tabulka pak ukazuje další nákladové položky. Administrativní náklady stouply meziročně z 235 mil. na 417 mil. rublů. Celkem pak čistý zisk stoupl na téměř 253 milionů rublů.

 

Kviku zisk

 

Pohled na aktiva ukazuje, že od konce prosince 2020 do konce června 2021 nastalo zvýšení položky finančních aktiv (tedy především pohledávek za zákazníky) z 1,8 na 2,9 miliardy rublů. Větší úvěrové portfolio by ve druhé polovině roku mělo vygenerovat i výrazné zvýšení úrokových příjmů.

 

Kviku aktiva

 

Díky zisku se vlastní kapitál společnosti zvýšil z 282 na 505 milionů rublů. Nicméně závazky se také zvedly z 1,6 miliardy na 2,6 miliardy rublů. Podíl vlastního kapitálu k pasivům se mírně zlepšil z 17,6 % na 18,7 %.

 

Kviku pasiva

 

Kviku Group má namířeno na další rekordně ziskový rok

 

Uvedené údaje ukazují, že letos se celé skupině opět daří, což je velmi příznivá zpráva pro investory. Přes P2P platformu Kviku Finance se financují jenom půjčky ze skupiny. Na platformě jsou v současnosti úvěry s úrokovou výnosností 10 až 11 % p.a.. I když byla dosavadní výkonnost skupiny nadprůměrná, tak je nutné myslet i na rizika. Tím největším je politické a legislativní riziko. Největší podíl na úvěrovém portfoliu má ruská společnost LLMC AirLoans. V dalších zemích nemá skupina vybudované až tak silné zázemí a ještě potřebuje čas, aby byla globálně diverzifikovaná a nezávislá na vývoji ruského úvěrového trhu. Další rizika jsou pak provozního charakteru a souvisí zejména se schopností klientů splácet úvěry.

 

Investoři si mohou zvýšit výnosové procento o další 1 % při investici alespoň 1000 EUR. Také lze získat vstupní bonus 20 EUR při registraci přes referral odkaz.

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

8.9.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.