Finlord Sněmovna financí

Recenze Kviku Finance: fintech s vysokým potenciálem

24.5.2021

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Kviku Finance

Portál Kviku Finance umožňuje investorům, aby nakupovali půjčky, které poskytly společnosti ze skupiny Kviku Group. Průměrná úroková výnosnost se v současnosti pohybuje na úrovni 10 až 12 % p.a., přičemž na všechny se vztahuje garance zpětného odkoupení, pokud dlužník nesplácí 30 dní. Samozřejmě, schopnost aplikovat garanci zpětného odkoupení závisí na finanční síle celé skupiny Kviku Group, viz údaje v rozboru. Pro investory s kapitálem alespoň 1000 EUR je připraven bonus ve formě zvýšení výnosového procenta o 1 %. Skupina v posledních letech rychle roste a dokázala bez větších těžkostí překonat i rok 2020, kdy globální pandemie koronaviru ovlivnila všechny společnosti z oblasti kreditních trhů. Dle zveřejněných finančních výsledků za rok 2020 se ruské společnosti LLMC AirLoans, která má na skupině nejvyšší podíl, podařilo loni zvednout zisk o 40 %. Jak je to možné? Kviku Group je fintech s velmi silnou datovou analýzou, což má hned několik zásadních výhod oproti konkurenci.

 

Pro nové investory má společnost bonus ve výši 20 EUR při investici alespoň 100 EUR, pokud použijí refferal odkaz.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Kviku Finance: platforma je jednoduchá a přehledná

 

Nejdříve se podívejme na samotnou platformu. V současnosti poskytuje Kviku Group nezajištěné spotřebitelské půjčky v Rusku, Kazachstánu, Polsku, na Ukrajině a na Filipínách. Kromě Ruska jsou na platformě půjčky ze všech těchto zemí. Půjčky jsou poskytovány konkrétními společnostmi, které spadají pod regulaci centrální banky (Rusko, Kazachstán), komise pro cenné papíry (Filipíny) a ASNEF (Španělsko).

 

Investovat lze v EUR, přičemž minimální vklad je 50 EUR a do jednotlivých půjček lze investovat už 1 EUR. Na platformu lze poslat i jinou měnu, ale ta se v bance automaticky konvertuje do EUR. Provozovatel platformy je společnost Kviku Holding, která je registrovaná na Kypru. Při zakládání účtu se standardně jako u jiných platforem provádí identifikace klienta se zasláním osobních dokladů na platformu. Je to zákonný požadavek, kterému se finanční instituce nemohou vyhnout.

 

Rozhraní je jednoduché. Investoři nemají možnost nakupovat si půjčky manuálně, ale jenom pomocí autoinvestu. Pokud už investujete na nějaké jiné P2P platformě, tak vás v uživatelském rozhraní vůbec nic nepřekvapí. Splatnosti půjček jsou do 180 dní (momentálně je většina se splatnosti 60 až 90 dní), přičemž garance zpětného odkoupení se aktivuje po 30 dnech nesplácení ze strany dlužníka. Při aktivaci garance odkoupí platforma jistinu i naběhlý úrok.

 

Následující obrázek ukazuje funkci autoinvest, kde si můžete nastavit, do jakých půjček se mají peníze zainvestovat a jestli se mají obdržené splátky reinvestovat. A to je z hlediska investičního nastavení vše.

 

Kviku Finance platforma

 

Na platformě chybí nějaká forma předčasného vystoupení z půjčky, tedy kupříkladu sekundární trh. Nicméně splatnosti půjček jsou krátké v horizontu několika málo měsíců a po vypnutí autoinvestu se celkem rychle zlikvidní celé portfolio.

 

Jednoduchost ovládání je určitě velkou výhodou Kviku Finance. Rozhraní pochopí i člověk, který nemá až tak dobré jazykové znalosti (z jazykových mutací si může vybrat angličtinu, němčinu, polštinu a španělštinu).

 

Prostředky lze vybrat jenom na ten bankovní účet, ze kterého byly peníze na Kviku Finance zaslány. Vklady i výběry jsou bez poplatku.

 

Kviku Group je především velmi ziskový fintech

 

Celá skupina začala fungovat v roce 2013, a to v Rusku (společnost LLMC AirLoans), nicméně až do roku 2016 byla její aktivita nízká. Na počátku byl i záměr společnosti trochu jiný, jelikož společnost LLMC AirLoans původně chtěla poskytovat půjčky na letenky. Od roku 2017 ale nastal prudký rozmach, což souviselo s rozšířením produktového portfolia. V současnosti spolupracuje v Rusku s Kviku 7 z 10 největších e-commerce portálů.

 

Následující obrázek z prezentace společnosti ukazuje vývoj do roku 2019, přičemž v roce 2020 už objem poskytnutých půjček vyskočil dle auditovaných výkazů na 45 mil. EUR (cca 53 mil. USD, 1,1 miliardy Kč).

 

Kviku Finance úvěry

 

S růstem úvěrové aktivity pochopitelně rostly i tržby (levý obrázek) a čistý zisk (pravý obrázek). V roce 2020 pak čistý zisk stoupl o 40 % oproti předchozímu roku a po přepočtení na EUR dosáhl hranice 1,6 milionu EUR (cca 42 mil. CZK).

 

Kviku Finance tržby a čistý zisk

 

Pokud sledujete startupovou scénu, tak víte, že mnoho začínajících firem nedokáže při svých aktivitách generovat zisk. To není případ Kviku. Management uvádí, že je schopen otevřít pobočky v dalších zemích do tří měsíců a do zisku je schopen dostat tyto nové pobočky už do šesti měsíců. I proto plánuje v letošním roce expanzi na další trhy, a to konkrétně do Indie, Vietnamu a Indonésie. Expanze měla nastat už v minulém roce, ale kvůli pandemii se mírně posunula.

 

Co se týče financování aktivit, tak vlastní kapitál stěžejní společnosti AirLoans ve výši 282 milionů rublů (3,1 mil. EUR, 80 mil. CZK) je na úrovni 15 % celkových pasiv, což je podobná úroveň jako u jiných úvěrových společností. Většinu vlastního kapitálu tvoří naakumulované zisky. Co se týče závazků, tak financování má Kviku nejenom skrze P2P portály, ale také přijímá v Rusku depozity se splatností až 3 roky a v bance má pětiletou kreditní linku.

 

Kviku Finance rozvaha

 

Kviku je založena na datové analýze

 

Skupina Kviku nabízí tři produkty. Virtuální kreditní karty s půjčkou do 50 EUR, POS (point of sale) úvěry s velikostí do 300 EUR a splátkové půjčky s velikostí do 1500 EUR. Splátkové půjčky, které tvoří 2/3 poskytnutých půjček, mohou využívat jenom stálí zákazníci s nízkým rizikem. Virtuální kreditní karty tvoří pětinu poskytnutých půjček a POS půjčky tvoří také přibližně pětinu, přičemž tyto dva produkty poskytuje novým zákazníkům.

 

Kviku Finance produkty

 

Centrem celého systému je datová analýza a interní skóring klientů. Klienti vyplňují jenom sedm polí, ale i tak je systém společnosti schopný prohledat 30 různých databází a použít více než 10 000 parametrů pro analýzu. V big data analýze využívá mimo jiné geolokaci, bankovní účty, údaje o zařízení, otevřená data, údaje ze sociálních sítí, údajů z kreditních rejstříků, údaje od mobilních operátorů, behaviorální data či data o platbách.

 

Vysoká úroveň automatizace přináší nejenom schopnost statisticky modelovat úvěrové portfolio, ale také nezanedbatelnou úsporu nákladů. Dle vyjádření managementu je společnost lídrem trhu mikropůjček z hlediska objemu poskytnutých půjček na zaměstnance za rok, jelikož tento ukazatel převyšuje 1 milion EUR. Uvedené výsledky totiž dosáhla jenom se 40 lidmi (30 v centrále v Rusku a 10 v pobočkách ve světě). Letos už společnost kvůli rychlé expanzi zaměstnává 80 lidí (60 v Rusku, 20 ve světě). Drtivá většina zaměstnanců pracuje vzdáleně, což se v loňské pandemii ukázalo jako výhoda oproti firmám s pracovní sílou centralizovanou do kanceláří. Management Kviku Group je zkušený. Nikita Lomakin, který Kviku vede, působil přes 10 let v Morgan Stanley, VTB Capital a E&Y. Podílel se na přípravě emise eurodluhopsů v objemu 50 miliard EUR. Veniamin Lipskiy, finanční ředitel, působil přes 10 let v korporátních financích Sputnik Group a E&Y. Podílel se na 20 M&A a různých projektech získávání kapitálu.

 

Potenciál v Rusku a JV Asii je obrovský

 

Celá řada fintechových společností se chce v Rusku a jihovýchodní Asii prosadit. Tyto trhy jsou totiž stále z hlediska finančních produktů málo rozvinuté a hodně se zde využívá hotovost. Přitom mladá generace už intenzivně využívá mobilní telefony a hledá jednoduchá řešení, jak získat peníze na spotřebu. Banky nemají o segment mikropůjček kvůli vysokým nákladům zájem a na druhé straně u nich mají mladí lidé s minimální kreditní historií horší přístup k úvěrům. Fintech společnosti tuto díru na úvěrovém trhu vyplňují, i když mají pochopitelně vyšší úrokové sazby.

 

Společnosti, které dokážou uživatelům mobilních telefonů zjednodušit přístup ke kreditním službám, získají obrovskou výhodu. Kviku si tento trend také uvědomuje a management předpokládá, že do roku 2022 se podíl businessu vygenerovaného přes mobil zvedne na 80 % z 30 % v roce 2019.

 

Rizika Kviku Finance a hodnocení

 

Přes P2P platformu Kviku Finance se financují jenom půjčky ze skupiny. Příznivé výsledky skupiny jsou tedy pro úspěch projektu zcela klíčové. I když byla dosavadní výkonnost nadprůměrná, tak stále existují nezanedbatelná rizika. Tím největším je politické a legislativní riziko. Největší podíl na úvěrovém portfoliu má ruská společnost LLMC AirLoans. V dalších zemích nemá skupina vybudované až tak silné zázemí a ještě potřebuje čas, aby byla globálně diverzifikovaná a nezávislá na vývoji ruského úvěrového trhu. Další rizika jsou pak provozního charakteru a souvisí zejména se schopností klientů splácet úvěry.

 

V letošním roce chce management vygenerovat růst tržeb o více než 50 % a udržet provozy ve všech zemích v zisku. Dle dosavadních výsledků to je realizovatelný cíl. Pro investory na Kviku Finance je příznivé, že navzdory rychlé organické expanzi si společnost udržuje vysokou ziskovost. Výnosnost 10 až 12 % p.a. je atraktivní. K tomu je možné zvýšit výnosové procento o další 1 % při investici alespoň 1000 EUR, či získání 20 EUR při registraci přes referral odkaz. Samozřejmě investoři musí zvážit i podstupovaná rizika. My budeme na platformě nadále investovat a věříme, že tento fintech je schopen získat značný podíl na trhu mikropůjček.

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

24.5.2021

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

  zlinak napsal:

  Je prosim nekde na te platforme zverejnen urok za ktery pujcuji? Nebo je to podobne netransparentne jako naprkilad Ronda kterou radi doporucujete? Diky za analyzu!

  admin napsal:

  Dobrý den, na našem specializovaném portálu se věnujeme různým platformám a projektům. Co se týče Kviku, tak naznačený rozsah úroků je v té tabulce produktů označen jako APR (průměrná úroková sazba). Konkrétní sazbu u jednotlivých úvěrů pro klienty Kviku Finance neuvádí. Nicméně není těžké dopočítat si RPSN – výpočet, který platí pro vechny kreditní společnosti, jako jsou banky, nebankovní úvěrové společnosti,atd: (úroková výnosnost+poplatky spojené s úvěrem)/průměrná velikost úvěrového portfolia v daném roce. Tedy konkrétně u Kviku pro AirLoans to za rok 2020 je 3,3 mld.RUB / 1,6 mld. RUB = 210 %. Jedná se u hrubou úrokovou výnosnost, která se musí očistit o nesplácené půjčky. Po očištění je čistá úroková výnosnost na úrovni 35 % p.a.. Z této částky se pak hradí provozní náklady a generuje se čistý zisk. Co se týče Rondy, tak tam je zrovna celkem vysoká transparentnost a sazbu pro úvěrové klienty najdete vždy v dokumentaci k participaci, do které investujete. Pokud do participace neinvestujete, tak sazbu neuvidíte.

  zlinak napsal:

  Moc dekuji za odpoved! Takze RPSN 210%, cista vynosnost 35% – tak to by se dal spocitat i default rate 🙂
  Inflace v Rusku cca. 5%, takze jde o tezkou lichvu a clovek ma mit zaludek to podporovat.

  Mne odradil registrovat se na Rondu prave nedostatek informaci: jsou tam jen cisla o vynosu a zajisteni (+ lokace a info ze treba v okoli je dostatek zeleni). Nic o tom jaky urok sam dluznik plati coz je pro mne podstatna informace na zaklade ktere rozhoduju jestli do toho chci jit. Nebyl tam ani naznak o tom, ze to uvidim kdyz se registruju. Zminil bych ted jednu podobnou platformu ktera je pro mne vzor transparentnosti – ale to bych byl podezrely ze mam neco s nimi, tak to srovnani necham pro sebe.

  admin napsal:

  Ano, RPSN je vysoké, ale u tohoto segmentu nezajištěných mikropůjček to je celkem typická úroveň – míra nepoctivých zákazníků je skutečně vysoká a pro pokrytí odpisů nesplácených půjček se musí vytvořit rezerva. Neplatiči pak mají záznamy v registrech, což následně vyvolá nemožnost sehnat si úvěr s nižší sazbou v bance. Takže nakonec i tak sklouznou zpátky k nebankovním úvěrovým společnostem. A je pravda, že většinu těchto lichvářských půjček si všude ve světě berou zejména nízkopříjmové vrstvy obyvatelstva. Když se podíváme na statistiky, na co peníze využívají, tak často to jsou splátky účtů – nájem, elektřina, atd, ale peníze využívají i na diskreční nákupy – přichází MS v hokeji, tak si všichni musíme koupit novou TV, i když na to nemáme… Vina se hází jenom na nebankovní úvěrové společnosti, ale každý subjekt má možnost těmto nízkopříjmovým lidem pomoct – pronajimatel může klidně snížit nájem na polovinu, elektrárny také mohou dát i 30 % slevu, kadeřnictví mohou nezaměstnané střihat za symbolický poplatek atd.. Tyto slevy pro ekonomicky slabší lidi nikdo moc neudělá a raději pošlou člověka k lichváři, ať si peníze půjčí za vysoký úrok. Díky tomu bude lichva stále přežívat. Jedinou cestou je vzdělávat lidi, aby lépe finančné plánovali a aby si uměli vypočítat jednoduché finanční vztahy.

  Vojta napsal:

  Dobrý den, děkuji za zajímavou recenzi.
  Chtěl bych tento typ půjček vyzkoušet. Měl bych takový dotaz… Nemám účet v eurech, proto bych poslal peníze z účtu v korunách. Použil bych debitní kartu pro zaslání peněz = peníze se převedou za kurz banky a nic více neplatím? Jak to bude když peníze budu chtít vyplatit? Oni odešlou peníze jako SEPA a bude mě to stát jako příchozí platba a kurz zpět na koruny? Je tedy výhodnější si založit účet v eurech? Děkuji za odpověď.

  admin napsal:

  Dobrý den, přesně tak, jak Vám píše pán Aleš. Pokud pravidelně investujete (nebo nakupujete zboží/služby/dovolenou) v EUR, tak je určitě dobré mít eurový účet (klidně zdarma v nějaké ČR bance, kupříkladu Fio, Air, Equa), na který si vždy nejdříve online proměníte peníze a pak posíláte a přijímáte eura. Nebo můžete mít zmíněný Revolut, kde je i účet i směnárna. Postup, který jste uvedl, je kvůli směnným kurzům bank a kartových společností méně výhodný.

  Aleš napsal:

  Dobrý den, doporučil bych Vám službu Revolut, na internetu určitě najdete recenze. Jednoduché, rychlé a levné, používám již několik let mimo jiné na převody mezi P2P platformami a jsem spokojený. Nemusíte mít ani účet v EUR, ze svého korunového účtu kartou dobijete peníze, směníte na požadovanou měnu za mnohem lepší kurz než v bance a pošlete kam potřebujete.

  Vojta napsal:

  Děkuji za odpověď. Revolut znám. Nakonec jsem se rozhodl založit eurový účet. Tak jdu zkusit registraci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE