Finlord Sněmovna financí

Bondster po necelých 4 letech: zisk 34 %

12.5.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Investice na Bondster

Na investiční P2B platformě Bondster investujeme prakticky od jejího začátku v polovině roku 2017. Platformě jsme věnovali několik analýz. Stejně jako jiné platformy i Bondster si v minulém roce prošla „zkouškou ohněm“. Výborné je, že toto úvěrové tržiště dokázalo překonat pandemii koronaviru a teď se může soustředit na rychlou expanzi. A je to patrné i z údajů o růstu, když se měsíční objemy profinancovaných půjček začínají šplhat na předkrizová maxima. Od založení se už na platformě profinancovaly půjčky v objemu 1,6 miliardy korun a více než 12 000 investorů vydělalo na úrocích 68 milionů Kč, což jsou velmi atraktivní výsledky. Máme radost, že ryze český projekt se může směle srovnávat i s velkými zahraničními platformami.

 

Pro nové investory má P2B Bondster příjemný bonus. Při registraci přes tento link získají bonus ve výši 1 % z investic učiněných v první 90 dnech od registrace.

 

My na platformě investujeme jak do půjček v korunách, tak i do eurových půjček. V portfoliu jsme měli a máme různé typy půjček od zajištěných po nezajištěné. Díky tomu dokážeme posoudit procesy u splácených i nesplácených půjček. Po odečtení všech poplatků jsme na korunových půjčkách kumulativně vydělali mezi červencem 2017 a dubnem 2021 přes 34 %. Na eurových půjčkách jsme mezi lednem 2019 a dubnem 2021 vydělali kumulativně 30 %. Co se od roku 2017 změnilo? Jak si platforma poradila s pandemií? Co lze očekávat do budoucnosti?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

P2B Bondster a stabilita výnosů

 

Následující obrázek ukazuje kumulativní výnosy našeho korunového a eurového portfolia očištěné o všechny poplatky. U korunových půjček jsme se v průměru dostali na výnosnost kolem 7,5 % p.a. U eurových půjček jsou naše historické výnosy cca 11 % p.a.. P2B Bondster si u korunových půjček účtuje poplatek 1 % p.a., u eurových půjček žádný poplatek není.

 

Bondster výnosy

 

U korunových půjček jsme se v minulosti i v současnosti více zaměřovali na projekty od poskytovatele Acema, kde bylo zajištění nemovitostí. Malou část jsme investovali i do nezajištěných podnikatelských úvěrů od tohoto poskytovatele a do půjček od několika dalších českých poskytovatelů.

 

Momentálně jsou na tržišti úvěry od společností Acema (Acema je strategickým partnerem platformy Bondster) a CreditGo. V minulosti nabízely své půjčky na platformě i jiní čeští poskytovatelé.

 

Příznivé je, že Acema je velmi silná společnost jak z hlediska kapitálu, tak i personálně. U podnikatelských zajištěných půjček se LTV nachází nízko (typicky pod 70 %). Průměrná úroková výnosnost je u těchto půjček momentálně kolem 6,5 % p.a., což je s ohledem na zajištění nemovitostmi přiměřené. V uplynulém fiskálním roce, který skončil v březnu 2021, dosáhla Acema tržby 300 milionů Kč, což je o 18 % více oproti předchozímu roku. Zisk před zdaněním stoupl meziročně o 55 % na 90,5 mil. Kč.

 

Bondster Acema

 

Na tržišti jsou od Acemy i podnikatelské nezajištěné úvěry. V důsledku pandemie na českém úvěrovém trhu vzrostl podíl nesplácených podnikatelských půjček. Úvěrové instituce musely vytvářet rezervy, což například způsobilo, že zisk bank poklesl o polovinu na nejnižší úroveň od roku 2008. Nárůst počtu půjček v prodlení nastal i u poskytovatelů na Bondsteru. V našem případě tvořily tyto nezajištěné půjčky jenom malou část, takže dopad na výkonnost byl malý. Odpisy nesplácených půjček nám v minulém roce odebrali 0,7 % z výkonnosti. Bez odpisů nesplácených půjček by tedy naše kumulativní výnosnost korunového portfolia byla téměř 35 % namísto dosažených 34 %. Při tvorbě portfolia na P2P musí investoři počítat i s menšími odpisy nebo s prodlením ve splátkách. Jedná se o přirozenou charakteristiku. Jak je vidět na naší čtyřleté historii, tak při dlouhodobém investování do diverzifikovaného portfolia to nehraje zásadní roli.

 

Jelikož se na Bondster nabízí jak zajištěné, tak i nezajištění půjčky, mají investoři na výběr různé kombinace očekávaného zisku a rizika. Nezajištěné půjčky s nabízeným úrokem přesahujícím 15 % p.a. mají vyšší riziko. Zajištěné půjčky s úrokem 6,5 % p.a. mají riziko nižší. Každý se může zaměřit na ten segment, který mu nejvíce vyhovuje, resp. jejich kombinaci.

 

Eurové půjčky jsou tahounem P2B Bondster

 

Hlavním tahounem se stávají půjčky v EUR. Nabídka spolupracujících poskytovatelů se utěšeně rozrůstá. Úrokové výnosnosti jsou momentálně 11 % až 17 % p.a., přičemž takto vysoké úroky nabízí i poskytovatelé s velmi solidním finančním zázemím. Samozřejmě, investoři by si vždy měli vyhodnotit rizika a projít finanční informace, které poskytovatelé uveřejňují. Bondster má jejich výkazy a prezentace v sekci Poskytovatelé. Příznivé je, pokud daný poskytovatel spolupracuje i s jinými P2P platformami. Tím pádem se vytváří vyšší kontrola. Mezi takové společnosti patří kupříkladu Stikcredit, Kviku, ITF, Ibancar, Lime.

 

Pandemie vyvolala obtíže i u některých menších poskytovatelů EUR půjček z Polska. Platforma Bondster s těmito společnostmi aktivně komunikuje a připravila s nimi splátkový kalendář, na základě kterého se peníze investorům vyplácí. Opět platí, že investoři musí diverzifikovat, a to zejména u investic s vyšším nabízeným úrokem.

 

Podívejme se na výsledky několika poskytovatelů. Stikcredit zvýšila v minulém roce čisté úrokové a poplatkové příjmy z 3,3 na 4,8 mil. EUR. Čistý zisk společnosti stoupl na rekordních 2,3 mil. EUR (59 mil. CZK).

 

Bondster Stikcredit
Společnost Kviku zvýšila čisté úrokové příjmy z 1,7 miliardy rublů (19 mil. EUR) na 3,2 miliardy rublů (35 mil. EUR). Čistý zisk stoupl ze 74 mil. rublů (810 tisíc EUR) na 101 mil. rublů (1,1 mil. EUR, 28 mil. CZK).

 

Bondster Kviku

 

Ibancar zvýšila tržby z 504 tisíc EUR na 881 tisíc EUR. Společnost ale prohloubila ztrátu z 32 na 233 tisíc EUR a akcionáři museli dodat další základní kapitál.

 

Bondster Ibancar

 

Bondster dává prostor i malým společnostem, jako je kupříkladu Autofino, která v minulém roce zvýšila tržby ze 128 na 230 tisíc EUR a čistý zisk stoupl z 28 na 67 tisíc EUR.

 

Bondster Autofino

 

Změny a vylepšení platformy P2B Bondster

 

Od roku 2017 se základní funkčnost zásadně nezměnila. Bylo implementovaných několik vylepšení. Nejvýraznější je pravděpodobně zavedení měnové směnárny, která umožňuje investorům, aby si v případě potřeby směnili koruny na eura nebo naopak. Koruny i eura lze na platformu zdarma vkládat i vybírat.

 

Po vypuknutí pandemie koronaviru platforma přestala nabízet produkty s garancí likvidity u úvěrů od Acemy. Acema tuto garanci v pandemii koronaviru dočasně zablokovala a tento krok byl mezi investory vnímán celkem kontroverzně, i když byl zřetelně komunikovaný. Teď, s odstupem času lze říct, že z hlediska risk managementu bylo rozhodnutí správné a opodstatněné. Omezení likvidity v konečném důsledku ochránilo zájmy všech investorů. Po uvolnění podmínek v české ekonomice byla garance likvidity odblokována.

 

Z našeho pohledu dlouhodobých investorů nepředstavuje omezení likvidity žádný problém. Když investujeme do dynamických aktiv, tak musíme být připraveni na to, že v největší recesi od druhé světové války mohou být některé procesy omezené. V ekonomice byla v platnosti celá řada zákazů a příkazů od nošení roušek až po zákaz návštěv v nemocnicích. Několikaměsíční posečkání na platby od dlužníků byl z našeho pohledu spíše minoritní problém. Investujeme na 5 a více let, takže krátkodobý pokles cash-flow nehraje u nás zásadní roli.

 

Platforma taktéž od letošního března zavedla možnost uplatnění poplatku z vymáhání nesplacených půjček v předpokládaném rozsahu 15 % z vymožené částky. Poplatek pokrývá právní náklady, které platforma při vymáhání má. Podle informací platformy je toto ochrana pro případ převzetí portfolia, když nebude fungovat vymáhání poskytovatelem. K takové situaci zatím v historii Bondsteru nedošlo, ani u portfolií postižených dopadem pandemie a poplatek tedy nebyl uplatněn.

 

Výhled P2B Bondster na další roky

 

Od počátku fungování do května 2021 už investoři vydělali na úrocích více než 68 mil. Kč. Při současném růstu objemu investic a reinvestic stávajících investorů lze očekávat, že do konce letošního roku se kumulativní úrokové výnosy investorů vyšplhají na 100 milionů Kč.

 

Bondster investoři výnosy

 

V dubnu se na platformě proinvestovaly půjčky v objemu 89,4 mil. CZK, což je nejvyšší údaj od ledna 2020. Před pandemií byl rekord téměř 103 mil. CZK z prosince 2019. Tento rekord by už v nejbližších měsících mohl být pokořený. Zájem o investování na platformě se šíří organicky mezi investory.

 

Z hlediska českých investorů, kteří stále mohou upřednostňovat aktiva v korunách, by bylo skvělé, pokud by se podařilo na Bondster uvést nové poskytovatele nejenom ze zahraničí, ale i z ČR. Případně by mohla alespoň Acema rozšířit nabídku o další atraktivní produkty. Dle informací z platformy se v nejbližším období chystá spuštění sekundárního trhu, což bude důležitý krok vpřed.

 

Už teď se Bondster řadí mezi velké hráče na evropském P2P trhu. Jako ryze český fintechový projekt dokáže nabídnout zajímavé investiční možnosti pro různé typy investorů, přehledné ovládání platformy a jednoduché investiční procesy. My budeme na platformě nadále investovat jak do korunových, tak i do eurových půjček.

 

Pro nové investory má P2B Bondster příjemný bonus. Při registraci přes tento link získají bonus ve výši 1 % z investic učiněných v první 90 dnech od registrace.

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

12.5.2021

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.