Finlord Sněmovna financí

P2B Bondster: Stikcredit a koronavirus

15.9.2020

10 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Bondster půjčky

Česká P2B platforma Bondster zveřejnila finanční výsledky za 1. pololetí 2020 nebankovního poskytovatele Stikcredit. Stikcredit je bulharský nebankovní poskytovatel půjček, který velmi rychle expanduje a na tržišti Bondster umísťuje půjčky s výnosností až 15 – 17 % p.a. a garancí zpětného odkoupení.

 

 

Na platformě Bondster je pořád v platnosti bonus pro nové investory ve výši 1 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících, jen je nutné využít při registraci odkaz ZDE.

 

 

P2B Bondster a Stikcredit: objem poskytnutých půjček se postupně vrací na předkrizovou úroveň

 

 

Stikcredit nabízí svým klientům dva druhy produktů, a to buď tzv. payday půjčku (půjčka před výplatou) do výše 400 bulharských levů (zhruba 5 320 Kč), nebo krátkodobý úvěr s dobou splatnosti do 12 měsíců a do výše až 1 500 levů (zhruba 20 000 Kč). Půjčky jsou nezajištěné. Graf níže od společnosti Stikcredit ukazuje objem poskytnutých půjček v tisíc EUR a míru nesplácení definovanou jako půjčky 60 dní po splatnosti. Míra nesplácení se poměrně dlouho až do srpna 2019 držela pod 10 % a pak se do počátku roku 2020 pohybovala okolo 12,5 %, což je na nezajištěné půjčky stále dobrá hodnota. Před vypuknutím koronaviru se opět míra nesplácení vrátila pod 10 %. Za duben, květen a červen bude určitě možné očekávat vyšší míru nesplácení vzhledem ke koronavirové krizi, nicméně společnost poskytuje půjčky za relativně vysoké úroky a tak si vytváří bezpečnostní kapitálový polštář.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Objem poskytnutých půjček výrazně poklesl v březnu a dubnu. Nicméně tím, jak se opět po karanténách rozhýbala i ekonomická aktivita, tak v květnu a červnu se už objem poskytnutých půjček opět začíná vracet na předkrizové úrovně.

 

P2B Bondster investice

 

Nižší míra nesplácení se do Q3 2019 pozitivně projevovala na úrovni vybraných peněz, což ukazuje následující graf. Stickredit uvádí, že dlouhodobě dosahuje výběr peněz na úrovni 134 % poskytnutých půjček. Podle údajů tohoto nebankovního poskytovatele je důvodem robustní risk management model, který využívá různé zdroje dat pro ověření schopnosti splácet dluhy. Co je důležité, tak je to, že Stikcredit cílí na mladé lidi ve věku 20 až 45 let, s pravidelným příjmem, technologického zaměření, s dobrou nebo nulovou kreditní historií a malými či žádnými úsporami. V rámci analýzy se pak nebankovní společnost zaměřuje na kreditní historii, záznamy zaměstnavatele a záznamy o příjmech, údaje o lokaci a demografii, kontakt na existující klienty, daňové závazky, analýzu profilů na sociálních sítích. Moderní technologie a pokročilé statistické modely dokážou velmi rychle zpracovat i nestrukturovaná data a vytvořit z nich modely budoucího vývoje.

 

P2B Bondster stikcredit

 

Stikcredit má přes 13 000 aktivních zákazníků a až 65 % zákazníků si půjčí opakovaně. Čili náklady u takovýchto zákazníků jsou nižší než náklady na získání úplně nových zákazníků. Kvartálně se počet nových zákazníků zvyšuje v průměru o 12,7 % za poslední 2 roky. Počet unikátních zaregistrovaných zákazníků k druhému čtvrtletí 2020 byl na úrovni 111 486. Stikcredit poskytla v roce 2019 přibližně 30 000 půjček, což je více než dvojnásobek oproti roku 2018. Během prvních 6 měsíců tohoto roku poskytla nebankovní společnost Stikcredit téměř 16 000 půjček.

 

Pokud jde o budoucí plány, tak Stikcredit plánuje expandovat do tří zemí, a to do Makedonie, Kosova a Albánie. Od svého počátku už poskytla půjčky v objemu více než 23 milionů EUR.

 

recenze Bondster Eva Mahdalová Finlord

 

 

Stikcredit a finanční výsledky za první pololetí 2020

 

Následující tabulka ukazuje vývoj hlavních neauditovaných údajů z výkazu zisku a ztrát. V roce 2018 činil čistý příjem z úroků a poplatků 1,3 milionu, přičemž v roce 2019 se čistý příjem z úroků a poplatků zvýšil o téměř 154 % na 3,3 milionu EUR. V prvním pololetí letošního roku zaznamenala nebankovní společnost Stikcredit čistý příjem z úroků a poplatků na úrovni přibližně 2 miliony EUR. Ztráty z odpisů půjček byly v prvním pololetí 2020 vyšší než v celém roce 2019 a činily 301 tisíc EUR. Vzhledem ke koronavirové krizi vyšší odpisy nejsou překvapující, nicméně v tomto kontextu je pak důležité se zaměřit na to, zda je společnost v zisku či nikoliv. Zisk po odpisech pak byl za první pololetí 2020 na úrovni 1,7 milionu EUR. Pokud se podíváme na administrativní náklady za první pololetí 2020, tak je patrné, že společnost zredukovala administrativní náklady, neboť za celý minulý rok 2019 činily 1,2 milionu EUR, načež za H1 2020 byly na úrovni 463 tisíc EUR. Čistý zisk pak byl za první pololetí 2020 na úrovni téměř 1,2 milionu EUR, přičemž v roce 2019 činil čistý zisk téměř 1,7 milionu EUR.

 

Stikcredit pak uvádí, že i přes neočekávanou situaci koronaviru prokázala svoji odolnost a schopnost reagovat na krizi. I přes pomalejší růst tržeb v prvním pololetí, než se původně očekávalo, si Stikcredit udržela ziskovou marži na úrovni 56 % a dále očekává, že tento rok zakončí se 40 % nárůstem čistého zisku oproti roku 2019. Dále nebankovní společnost uvádí, že si udržela náklady na získání nových zákazníků v rámci požadovaných cílů. Společnost dále sleduje stabilní míru vymáhání, která je na úrovni 100 % poskytnuté půjčky v průběhu 4 měsíců od jejího poskytnutí.

 

investice na Bondster recenze

 

Pokud se zaměříme na rozvahu, tak velikost aktiv a pasiv za první polovinu 2020 byla na úrovni 7,1 milionu EUR. V rámci aktiv největší položku za H1 2020 tvořily standardně půjčky klientům na úrovni 5,2 milionu EUR. Hotovost pak byla na úrovni 1,2 milionu EUR. Úvěry spřízněným osobám činily pak 448 tisíc EUR.

 

Na straně pasiv činil vlastní kapitál téměř 4,9 milionu EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v první polovině 2020 přibližně 68 %, což znamená, že společnost se z velké části financuje vlastním kapitálem. Jinak vlastní kapitál tvoří především zisky z minulých let.

 

Pokud se podíváme na závazky, tak významnou položku tvoří krátkodobé půjčky. Ty oproti roku 2019 vzrostly z 1,6 milionu EUR na 2,1 milionu EUR v prvním pololetí 2020.

 

jak investovat na P2B Bondster Eva Mahdalová Finlord

15.9.2020

10 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

    MG napsal:

    Je škoda, že ste prestali uvádzať záver, a teda Vaše hodnotenie predostretých výsledkov. Predsa len Vás považujem za autoritu, ktorá vie výsledky aj vyhodnotiť, nie ich len popísať.

    admin napsal:

    Dobrý den, my do půjček od Stikcredit investujeme. Při srovnání nabídky na Bondster s nabídkou půjček od tohoto poskytovatele na jiných platformách vychází teď lépe Bondster. Samozřejmě, musíme mít na mysli, že při takto vysokém úroku je podstupované nemalé riziko. Pro nás (máme dynamický investiční profil) jsou Stikcredit půjčky atraktivní. Rozhodně bychom ale tento náš soukromý závěr negeneralizovali pro všechny čtenáře našich stránek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?