Finlord Sněmovna financí

Spekulativní dluhopisy: výnosnosti a míry nesplácení

29.7.2020

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Spekulativní dluhopisy

Mezi nejtradičnější aktiva patří akcie, nemovitosti a dluhopisy. Ty se dají členit na různé podsegmenty. V případě dluhopisů je pak nejznámější dělení emisí na vládní a firemní a na dluhopisy s investičním ratingem a se spekulativním ratingem. Do obou segmentů lze investovat i pomocí podílových fondů nebo burzovně obchodovaných fondů ETF. Jaké dlouhodobé výnosnosti dosahují spekulativní dluhopisy? A jaká je míra nesplácení (defaultů) dluhopisů dle jejich ratingu?

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Výnos dluhopisů a srovnání s výnosem držby akcií

 

Následující obrázek od společnosti MFS ukazuje kumulativní růst investice 100 USD do akciového indexu S&P 500, do indexu spekulativních korporátních dluhopisů Bloomberg Barclays US Corporate High Yield a do agregátního dluhopisového indexu Bloomberg Barclays US Aggregate Index (tento index obsahuje i vládní dluhopisy).

 

spekulativní dluhopisy vs akcie

 

Dlouhodobě měly v uvedeném srovnání nejvyšší výnosnost akcie (na uvedeném časovém úseku byla výnosnost 9,5 % p.a.), což je pochopitelně, jelikož akcionáři nesou vyšší riziko než dluhopisoví investoři. Nicméně i výnos indexu dluhopisů se spekulativním ratingem byl celkem vysoký (výnosnost 7,9 % p.a.), v některých obdobích byl dokonce vyšší než výnosnost akcií. Naopak akcie excelují především v obdobích rozsáhlé hospodářské expanze. Spekulativní dluhopisy se už svými charakteristikami značně přibližují akciové investici.

 

Nicméně pojem spekulativní dluhopisy je celkem široký, což také znamená, že i výnosnosti jsou různé. Když se ponoříme hlouběji a podíváme se na výnosnost dle ratingu, tak celkem překvapivě zjistíme, že nejvyšší výnosnost měly emise s ratingem BB. To je nejvyšší spekulativní stupeň. Naopak CCC je nejnižší spekulativní stupeň.

 

spekulativní dluhopisy dle ratingu

 

Jak je to možné? Neměly by mít emise s nižším spekulativním ratingem vyšší dlouhodobou výnosnost?

 

Spekulativní dluhopisy: míra nesplácení dle ratingu

 

Následující obrázek ukazuje kumulativní míru nesplácení dluhopisů dle ratingu a počtu let trvání emise. Od BB+ dolů jsou dluhopisy se spekulativním ratingem. Rating A má kupříkladu Česká spořitelna, Kraft Heinz má BBB-, rating B- má Tesla.

 

spekulativní dluhopisy míra nesplácení

 

Když se podíváme na rating BB+, tak míra defaultů do jednoho roku je dle historických dat 0,34%. Do 5 let to ale už je 3,86 % a do 10 let to je 7,33 %. Jinými slovy v průběhu 10 let se do stavu nesplácení dostane každá čtrnáctá emise (100 / 7,33).

 

Podívejme se na nejnižší rating CCC/C, kde je jednoletá míra defaultu 26,82 %, tedy každá čtvrtá emise přestane splácet. V desetiletém horizontu je pak míra defaultů 50 %, tedy každá druhá emise se dostane do prodlení se splácením závazků.

 

Emise s nižším ratingem mají vyšší kupón, ale při častějších bankrotech se odepisuje více jistiny, což pak sráží celkovou výnosnost. Tento problém ukazuje následující tabulka průměrných měsíčních výnosů z kupónů (Coupon Return) a ze změny ceny (Price Return). Sloučením těchto výnosností vznikne celková výnosnost. U CCC ratingu je už dopad propadu ceny dluhopisů velmi významný a překonává kupónový benefit.

 

dluhopisy rozklad výnosů

 

Pro investory je důležité sledovat spekulativní dluhopisy v kontextu hospodářského vývoje. Emise s nízkým ratingem se hodí do portfolia především v ekonomické expanzi. Naopak v recesi se do problémů dostávají zejména společnosti s horší finanční situaci a tedy i nižším ratingem.

 

Míra dafaultů dluhopisů se spekulativním ratingem už letos vyskočila dle údajů agentury Moody´s na 7,3 %, nejvyšší úroveň od června 2010. Agentura očekává další nárůst.

 

spekulativní dluhopisy míra defaultů

29.7.2020

7 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.