Finlord Sněmovna financí

P2P EstateGuru: finanční výsledky a investice v koroně

14.7.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
investice v koronavirové krizi

P2P EstateGuru patří dlouhodobě mezi populární investiční platformy. Pomocí této platformy lze investovat do krátkodobých až střednědobých překlenovacích úvěrů zajištěných nemovitostmi. V rámci P2P investování je stěžejní analyzovat nejenom samotné projekty, ale i konkrétní investiční platformy. V této analýze se proto zaměříme na rozbor auditovaných finančních výsledků P2P EstateGuru za rok 2019.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Ve své výroční zprávě za rok 2019 se EstateGuru zmiňuje, že zahájila spolupráci se čtvrtou největší bankou v Estonsku LHV Pank, která integrovala řešení EstateGuru do svého internetového bankovnictví. Dále pak společnost získala licenci crowdfundingu v Litvě a otevřela pobočku ve Finsku. V roce 2019 se také rozrostl tým EstateGuru o 18 lidí, kteří dříve pracovali v bankovnictví. Dále byl v minulém roce na platformě spuštěn sekundární trh a počet investorů se více než zdvojnásobil. EstateGuru si pro rok 2020 stanovila cíl geografickou expanzi, další technologický pokrok a zároveň chtějí na platformu získat více institucionálních investorů.

 

Estateguru nabízí novým investorům odměnu, a to ve výši 0,5 % z vkladu při použití referral linku

 

Pokud se podíváme na finanční výsledky, tak v roce 2019 vygenerovala P2P EstateGuru tržby na úrovni téměř 2,4 milionu EUR, čímž oproti předchozímu roku došlo k nárůstu tržeb o 41,2 %. V roce 2019 se meziročně zvýšily také přímé náklady z 240 tisíc EUR na 344 tisíc EUR. Hrubý zisk se meziročně zvýšil v roce 2019 o 43 % na 2 miliony EUR. Tím, jak platforma stále expanduje, tak v minulém roce rostly i náklady na reklamu a marketing ze 127 tisíc EUR na 374 tisíc EUR. Meziročně došlo také k výraznému růstu administrativních nákladů, které tvoří největší nákladovou položku. Administrativní náklady vzrostly z 1,4 milionu EUR na 2,2 milionu EUR, tedy o 57 %. EstateGuru se v roce 2019 dostala díky vysokým nákladům do provozní ztráty 526 tisíc EUR, přičemž v roce 2018 byla společnost v provozním zisku na úrovni 155 tisíc EUR. EstateGuru měla v roce 2017 čistou ztrátu na úrovni -76 tisíc EUR, následně se v roce 2018 přehoupla do zisku 119 tisíc EUR, avšak v roce 2019 zaznamenala společnost ztrátu 534 tisíc EUR.

 

P2P EstateGuru

 

Rozvaha P2P EstateGuru ukazuje, že velikost aktiv a pasiv byla v roce 2019 na úrovni 671 tisíc EUR. Z toho vlastní kapitál byl v minulém roce na úrovni 271,4 tisíc EUR. Podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech tvořil v roce 2019 40 %. Z aktiv tvořila největší položku v roce 2019 nadále nehmotná aktiva, což je P2P platforma EstateGuru (software pro front office a back office). Tato položka konkrétně činila 376 tisíc EUR, přičemž v roce 2018 byla na úrovni 218 tisíc EUR. Hotovost EstateGuru pak vzrostla ze 136,5 tisíce EUR v roce 2018 na 170 tisíc EUR v roce 2019. Na separátním účtu pak drží investorské prostředky. Pro zajímavost, investoři drželi v hotovosti k 31.12.2019 přes 7,2 milionu EUR, což byl relativně vysoký objem nezainvestovaného kapitálu.
Při pohledu na stranu pasiv se EstateGuru naakumulovala ztráta z minulých období. Nicméně společnost v roce 2019 zvyšovala rezervní fond o 645 tisíc EUR na 704 tisíc EUR. Pokud by EstateGuru nenavýšila rezervní fond, tak by byl vlastní kapitál v záporu.
Celkem závazky v roce 2019 činily téměř 400 tisíc EUR, přičemž v roce 2018 byly na přibližně poloviční úrovni. Z toho dlouhodobé závazky, což jsou úročené úvěry a výpůjčky, činily 71 tisíc EUR. Krátkodobé půjčky byly na úrovni 46 tisíc EUR a krátkodobé závazky z obchodních vztahů činily 282,5 tisíce EUR.

 

 

P2P EstateGuru investice

 

P2P EstateGuru a úvěrové portfolio v době koronakrize

 

Podle zprávy P2P platformy EstateGuru v květnu a červnu společnost evidovala značný nárůst poptávky po úvěrech. To se projevilo ve značných profinancovaných objemech, jelikož investoři na P2P platformě EstateGuru profinancovali v červnu půjčky v objemu 7,6 milionu EUR, díky tomu by se mohla platforma rychle dostat na předkrizovou úroveň.

P2P Estateguru Eva Mahdalová Finlord

 

EstateGuru dále ve své zprávě avizuje, že kromě zvýšené poptávky po úvěrech dlužníci spláceli. Konkrétně dlužníci splatili 35 půjček ve výši 7,5 milionu EUR. Průměrná návratnost splacených půjček činila 11,1 %. Podle údajů platformy investoři vydělali od roku 2014 na platformě EstateGuru celkem 16 milionů EUR a nedošlo k žádné ztrátě jistiny.

investování na P2P Estateguru Eva Mahdalová Finlord

koronavirus P2P Eva Mahdalová Finlord

 

Hodnota nesplácených úvěrů zůstala pod 5,5 mil. EUR. Zároveň se v červnu podařilo zpeněžit několik zástav a peníze byly vráceny investorům.

jak investovat na P2P Eva Mahdalová Finlord

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord, údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

14.7.2020

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

JAK SE INVESTUJE NA RONDA INVEST DO ÚVĚROVÝCH PARTICIPACÍ?