Finlord Sněmovna financí

P2P Viainvest: analýza výsledků za 2018

27.3.2019

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
P2P Viainvest

P2P Viainvest patří pod skupinu Via SMS Group. Tato skupina už vydala finanční výsledky za rok 2018. Recenzi na P2P platformu Viainvest najdete ZDE. V roce 2018 jsme na P2P Viainvest měli výnos 10,9 %. Mezi přednosti této platformy patří buyback garance na všechny úvěry, které mají splatnost od několika dní do 12 měsíců. Krátkodobých půjček je na platformě hodně. Do skupiny Via SMS Group patří následující společnosti, ve kterých je zaměstnaných celkem 220 lidí. Většinou se jedná o nebankovní úvěrové společnosti v různých státech.

 

 

Pokud chcete dlouhodobě vytvářet kvalitní investiční portfolio, tak se přihlaste do našeho newsletteru a sledujte náš Facebook či Twitter.

 

 

P2P platforma Viainvest

 

 

V roce 2018 vygenerovala Via SMS Group tržby na úrovni 24,8 milionu EUR, přičemž v minulém roce činily tržby společnosti zhruba 20 milionů EUR. S tím pochopitelně rostly i provozní náklady. Odpisy nesplácených půjček a rezervy byly v roce 2018 na úrovni 7,6 milionu EUR, přičemž předchozí rok činily 7,3 milionu EUR. Navzdory tomu je hrubý zisk docela vysoký. V roce 2018 se meziročně zvýšil také provozní zisk o téměř 47 % na 9,1 milionu EUR. Čistý zisk Via SMS Group vzrostl v roce 2018 z 1,5 mil. EUR na přibližně 3 miliony EUR.

 

 

recenze P2P viainvest

Viainvest investice

 

 

Celková aktiva Via SMS Group vzrostla v roce 2018 z 25,2 milionu EUR na 36 milionů EUR. Největší položku v aktivech tvořily pohledávky z půjček a obchodu a to 22,3 milionu EUR. V aktivech dále významnou položkou tvořily jiné pohledávky, které se meziročně zvýšily z 2,5 milionu EUR na 8,5 milionu EUR. Vlastní kapitál společnosti se v roce 2018 zvýšil z 3,2 milionu EUR na 6,8 milionu EUR. Co se týče podílu vlastního kapitálu na celkových pasivech, tak ten byl v roce 2018 na úrovni 19 %. Závazky celkem byly v roce 2018 na úrovni 29,2 milionu EUR, přičemž v roce 2017 činily závazky celkem 21,9 milionu EUR. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu byl na 4,2násobku. Společnost využívá finanční páku, nicméně jsou nebankovní společnosti, které finanční páku využívají mnohonásobně více. Dlouhodobé závazky se v roce 2018 zvýšily z 8 milionů EUR na 11 milionů EUR. Dlouhodobé závazky tvoří zejména položka dluhopisy na úrovni 6,1 milionu EUR. Společnost emitovala dluhopisy v srpnu 2016 v celkovém objemu 6,1 milionu EUR za 12,5 %, přičemž splatnost dluhopisů je 25. května 2019. Rozhodně se dá očekávat, že Via SMS Group bude tyto dluhopisy v nejbližších týdnech refinancovat.
Z dlouhodobých závazků vzrostla položka půjčky z úrovně 1,9 milionu EUR na 4,9 milionu EUR v roce 2018. Krátkodobé závazky vzrostly v roce 2018 z 13,8 milionu EUR na 18,1 milionu EUR. V rámci krátkodobých závazků tvořily největší položku půjčky, které se meziročně zvýšily z 10,3 milionu EUR na 14,2 milionu EUR.

 

 

P2P Viainvest: závěr

 

 

Zisk společnosti je přibližně 3 miliony EUR ročně, takže společnost by neměla mít problémy s refinancováním maturujících dluhopisů. Dokonce lze očekávat nižší kupónovou sazbu oproti předchozí emisi, jelikož přes platformu Viainvest se dokáže společnost financovat za 11 % p.a.. Pro P2P investory je výhled na nejbližší rok příznivý. Na platformě jsou zejména krátkodobé půjčky, u kterých by letos neměly nastat problémy se splácením. Celá skupina plánuje letos upevnit své postavení na stávajících trzích, kde už působí. Taktéž spustí společnost další produkty a služby pro své klienty. Mimo jiné bude rozvíjet i poskytovatele plateb VIA Payments.

27.3.2019

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.