Finlord Sněmovna financí

Mintos: byznys model nebankovky AgroCredit

22.3.2019

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Mintos analýza AgroCredit

Nebankovní společnost AgroCredit působí na P2P platformě Mintos už od roku 2016. Dle údajů P2P Mintos na platformu umísťuje půjčky v průměru za 6,5 % s buyback garancí. Na Mintosu má AgroCredit umístěné půjčky v objemu za 1,8 milionu EUR. Tady bychom chtěli upozornit čtenáře, kteří používají českou verzi webu Mintos, na nesprávný překlad platformy do českého jazyka. Mintos překládá „Loans Outstanding on Mintos“ jako „Nesplacené půjčky na Mintos tržišti“. Správný překlad je „Půjčky momentálně umístěné na Mintos tržišti.

 

 

Na platformě Mintos je pořád v platnosti bonus pro nové investory ve výši 1 % ze zainvestovaného kapitálu v prvních třech měsících, jen je nutné využít referral odkaz ZDE (my jako referující strana získáme také 1 %). Pro registraci není nutné jít přes referral odkaz, ale je škoda přijít o bonus, když ho platforma investorům bez závazků nabízí.

 

 

AgroCredit nabízí od roku 2011 v Lotyšsku zajištěné sezónní úvěry farmářům, aby mohli nakoupit hnojiva, semena a pohonné hmoty. Splácí se pak po sklizni. Do vztahu jsou zapojeni i obchodníci s úrodou a to tak, že farmářův úvěr splatí oni poté, co farmář dodá obchodníkovi úrodu. Kontrakt na dodání úrody je použitý jako zástava s LTV na úrovni 50 %. Tak se AgroCredit snaží minimalizovat riziko nesplacení ze strany farmáře.

 

 

P2P Mintos a AgroCredit

 

 

Pokud se na celý proces podíváme blíže, tak nejprve je nutné, aby mezi sebou farmář s obchodníkem podepsali budoucí kontrakt o dodání komodity obchodníkovi. Dále do hry pak vstupuje AgroCredit, kdy se podepisuje třístranná smlouva mezi AgroCreditem, farmářem a obchodníkem. V této fázi vyplácí AgroCredit farmáři peníze. Po sklizni dodá farmář obchodníkovi úrodu. Obchodník zašle částku odpovídající nákupní částce ve výši farmářových závazků z financování do AgroCreditu a zbylou část nákupní ceny zašle obchodník farmáři.

 

 

Pokud chcete získat dlouhodobé myšlenky, na kterých je postaven i náš hedgeový fond Slavic Capital, tak se přihlaste do newsletteru.

 

 

AgroCredit si zakládá na nízkém kreditním riziku. Většina farmářů dlužníků jsou ověření dlužníci, kteří pracují s Elagro Trade a AgroCredit dlouhou dobu. Nebankovní společnost AgroCredit se zaměřila právě na farmáře s obilím, neboť obilí je nezbytné zboží, které se obchoduje na burze. Díky tomu je tato komodita odolná vůči poptávkovým výkyvům v důsledku běžného ekonomického cyklu. Podle údajů AgroCreditu farmáři s obilím patří dle statistik mezi dlužníky s dobrou platební morálkou. Dobrou platební morálku si ještě AgroCredit zajistil i pomocí obchodníků s úrodou.

 

 

Výraznější rozmach úvěrového portfolia společnosti nastal až od roku 2014. Na vrcholu sezóny v roce 2017 dokázala AgroCredit nabídnout úvěry v objemu 7 milionů EUR. Rok 2018 byl výjimečný, jelikož úroda byla postižena suchem a také AgroCredit omezila půjčky kvůli omezení kreditního rizika. V roce 2019 společnost očekává, že velikost úvěrového portfolia bude činit 8 milionů EUR.

 

 

úvěrové portfolio AgroCredit

 

P2P Mintos: Finanční stránka nebankovky AgroCredit

 

 

Finanční výsledky AgroCredit za 2018 ještě nejsou k dispozici. V roce 2017 vzrostly společnosti tržby o zhruba 14 % z 620 tisíc EUR na 706 tisíc EUR. V roce 2018 je velmi pravděpodobné, že úrokové výnosy potažmo tržby budou nižší díky omezení kreditního rizika. S tím jak v roce 2017 rostly úrokové výnosy, tak rostly i úrokové náklady o 3,8 % na 299 tisíc EUR.

 

 

V roce 2017 byly vytvořeny rezervy na nesplácené úvěry ve výši 40 tisíc EUR, přičemž rezervy celkem na nesplácené úvěry činily 110 tisíc EUR. Společnost v roce 2017 evidovala úvěry 180 dní po splatnosti ve výši téměř 71 tisíc EUR. Vytvořené rezervy by tedy dokázaly pokrýt případné úvěry v defaultu. Jinak společnosti narostly významně i administrativní náklady o 12 % na 186 tisíc EUR. EBT vzrostl o zhruba 136 % na 155 tisíc EUR. V roce 2017 vzrostl AgroCreditu čistý zisk o téměř 133 % na 118 tisíc EUR.

 

 

finanční výsledky AgroCredit

 

 

Aktiva AgroCreditu se meziročně snížila z 5,1 milionu EUR na 5 milionů EUR. To bylo způsobeno jednak snížení hotovosti a jednak se i snížila položka půjčky a pohledávky za dlužníky z 4,8 milionu EUR na 4,7 milionu EUR. Vlastní kapitál se společnosti snížil z 1,7 milionu EUR na 1,6 milionu EUR. V roce 2017 podíl vlastního kapitálu na celkových pasivech činil 32 %. Opět podobně jako jiné nebankovky i AgroCredit roste díky cizímu kapitálu. Dlouhodobé závazky společnosti se v roce 2017 zvýšily z 1,8 milionu EUR na 2,7 milionu EUR. Závazky celkem se v roce 2017 ovšem snížily z 3,4 milionu EUR na 3,3 milionu EUR a to zejména díky snížení krátkodobých závazků. AgroCredit v roce 2017 významně omezila kreditní linku od banky, jelikož závazek klesl ze zhruba 1 milionu EUR na 268 tisíc EUR. Naopak společnost se začala více financovat dluhopisy. V roce 2017 byl závazek z dluhopisového financování na úrovni 2,7 milionu EUR, přičemž rok předtím činil tento závazek 1,6 milionu EUR. Jinak společnost si na dluhopisech půjčuje za úrok 7 % a splatnost dluhopisů je v prosinci 2026. Dluhopisy se obchodují na burze v Rize. V roce 2017 činil poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2,07 násobek, což není hodně.

 

 

Úvěry od nebankovky AgroCredit patří na platformě Mintos spíše do kolonky „srdcovka“. Nás osobně průměrný úrok 6,5 % neoslovil. Na druhou stranu dokážeme pochopit investory, kteří investici vnímají jako podporu farmářů a budou do těchto úvěrů investovat. Odměnou je alespoň velmi nízké riziko.

22.3.2019

8 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K P2P PLATFORMĚ MINTOS