Finlord Sněmovna financí

Analýza: zazáří Skyworks Solutions v 5G?

6.9.2018

12 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
analýza skyworks solutions

Společnost Skyworks Solutions, Inc. (ticker: SWKS) je americká společnost se sídlem ve městě Woburn, Massachusetts a zaměřuje se na polovodiče. Společnost funguje jako producent a následně dodavatel zesilovačů signálu, front-end modulů a procesorů RF do široké škály průmyslových odvětví. Společnost je nejvíce známá jako dodavatel antének pro společnost Apple.

 

Odebírejte náš newsletter a získáte seriál s našimi investičními myšlenkami a další cenné materiály.

 

Společnost Skyworks Solutions vznikla v důsledku fúze v roce 2002. Tehdy se Alpha Industries sloučila s Conexant Systems a tím vznikl Skyworks Solutions. Obě společnosti vyráběly zesilovače signálu, procesory RF a další komunikační procesory.
V roce 2017 se Skyworks Solutions stala členem Asociace polovodičového průmyslu (SIA). Tato asociace reprezentuje nejvýznamnější producenty (patří sem např. Intel, Qualcomm a Texas Instruments) mikročipů a lobbuje u americké vlády.

 

Produkty společnosti Skyworks Solutions

 

Skyworks Solutions je společnost produkující polovodiče a tedy spolu se svými dceřinými společnostmi, navrhuje, vyvíjí, vyrábí a prodává integrované řešení pro bezdrátovou konektivitu. Nejvíce je společnost aktivní v rámci čipsetů pro mobilní telefony, poté v internetu věcí a ve výrobě analogových zesilovačů. Produkty společnosti lze nalézt v různých sektorech, jakožto v širokopásmovém připojení (mobilní připojení) a v mobilní infrastruktuře, v mobilních telefonech a tabletech a jiné nositelné elektronice. Dále produkty Skyworks lze nalézt také v automobilovém průmyslu, zdravotnictví, vojenství či v domácnostech.

 
V odvětví, v němž působí Skyworks Solutions, panuje značná konkurence, ač na druhou stranu do hry vstupuje duševní vlastnictví. Největší konkurenti společnosti Skyworks Solutions jsou Qualcomm a Qorvo. Společnost má kapacitu produkovat velké objemy RF produktů ročně, díky čemuž má výhodu zejména oproti nové konkurenci. Skyworks Solutions oproti svým konkurentům dosahuje vyšší rentability vlastního kapitálu a to v průměru okolo 20 %, zatímco Qualcomm dosahuje výše 15 % a Qorvo okolo 0 %.

 

 

Geografické zaměření a zákazníci Skyworks Solutions

 

 

Společnost Skyworks Solutions má vybudovanou distribuční síť a své produkty prodává prostřednictvím přímých prodejních kanálů, pomocí distributorů elektronických komponentů a nezávislých obchodních zástupců. Společnost prakticky působí po celém světě, a proto je možné najít její továrny a zařízení v Asii, Evropě a Severní Americe.

 

Skyworks Solutions geografie

 

 

Skyworks Solutions je z geografického zaměření orientovaná na společnosti, které působí v USA potažmo v Severní Americe, Číně, Tchaj-wanu, Jižní Koreji a v ostatních asijsko-pacifických státech, Evropě, Středním východě a Africe. Z hlediska tržeb nejvíc generuje Čína a to až 70,7 %. To je ale do jisté míry zavádějící vzhledem k tomu, že americká společnost Apple tvoří zhruba 40 % tržeb Skyworksu, ale její fabriky na výrobu iPhonů jsou umístěné v Číně. Téměř 25 % tvoří Asie-Pacifik, 2,8 % pak Amerika a pouze 1,5 % tržeb dělá EMEA.

 
Co se nám na společnosti nelíbí, tak je to, že je příliš závislá na Applu. Pokud by tedy Apple změnil dodavatele komponentů, tak by Skyworks Solutons ztratila významnou část příjmu. Na druhou stranu se Skyworks Solutions snaží s tímto nedostatkem pracovat a postupně své zákazníky diverzifikuje a už nyní je klíčovým dodavatelem pro Huawei a Samsung. Samsung a Huawei patří mezi nejprodávanější značky chytrých telefonů. Nicméně není všechno tak růžové, jak se zdá. Zejména Apple a Samsung mají nejvyšší neprodané zásoby od finanční krize. Díky tomuto faktoru by pak producenti mohli omezit produkci elektroniky, což by mohlo mít v konečné fázi dopad i na tržby Skyworks Solutions.

 

Apple

 

 

Mimo jiné společnost Skyworks Solutions rozšířila svou působnost také do internetu věcí a už nyní z toho generuje tržbu zhruba 1 miliardu USD. Internet věcí otevírá pro společnost nové možnosti růstu tržeb spolu s revolučním 5G (5G jsme se věnovali zde). Opět se i zde počítá s tím, že společnost bude jeden z předních dodavatelů komponentů.

 

5G Skyworks Solutions

5G internet věcí Skyworks

 

 

Finanční stránka společnosti Skyworks Solutions

 

 

Tržby společnosti Skyworks Solutions vykazují od roku 2010 kontinuální růst. V roce 2017 byly tržby společnosti rekordně vysoké a činily celkem 3,651 miliard USD, přičemž v předchozím roce činily tržby 3,289 miliard USD. Meziročně došlo k nárůstu tržeb oproti předchozím letem. Hrubá marže se každoročně zvyšuje, byť v posledních dvou letech stagnovala na 50 %. Pokud se hrubá marže zvyšuje, tak to znamená, že se společnosti daří přenášet výrobní náklady na své zákazníky.
EBITDA se od roku 2010 postupně zvyšuje a v roce 2017 činila 1,509 miliard USD. EBITDA marže od roku 2010 vzrostla z 23,7 % na 41,3 %, přičemž v posledních dvou letech stagnovala na úrovni 41 %. Čistý zisk se společnosti Skyworks Solutions daří kontinuálně zvedat. Společnost v roce 2017 dosáhla rekordního čistého zisku 1,010 miliardy USD. Čistá marže se meziročně snížila a v procentuálním vyjádření činila v roce 2017 konkrétně 27,7 %, přičemž v předchozím roce 2016 činila 30,3 %.

Navzdory tomu, že společnost měla v roce 2017 čistý zisk rekordní, tak čistá marže byla rekordní v roce 2016, kdy společnost zaznamenala druhý největší čistý zisk. To bylo způsobené vyššími náklady.

 

 

Graf č. 1: Tržby společnosti Skyworks Solutions, v miliardách USD (zdroj: Skyworks Solutions, Finlord)

Tržby Skyworks Solutions

 

 

Aktiva společnosti Skyworks Solutions v roce 2017 byla na úrovni 4,6 miliard USD. Nejvýznamnější položku v aktivech tvoří oběžná aktiva (zásoby), což je pro takovouto technologickou firmu standardní. Oběžná aktiva v roce 2017 činila 2,6 miliardy USD.
Společnost Skyworks Solutions neměla v roce 2017 žádné dlouhodobé závazky, což znamená, že společnost je stabilnější. Závazky celkem byly ve výši 508 milionů USD. Na celkových závazcích se nejvíce podílí závazky z obchodních styků, tedy závazky vůči dodavatelům a pak ostatní závazky. Vlastní kapitál společnosti byl v roce 2017 na úrovni 4,1 miliardy USD.
Společnost nemá dlouhodobý dluh, celkové závazky jsou velmi nízké a vlastní kapitál je vysoký. Tento faktor považujeme za velmi pozitivní, neboť v krizi byl právě kámen úrazu u některých společností vysoký dlouhodobý dluh.

 

 

FCF yield společnosti vykazuje od roku 2015 rostoucí tendenci. Obecně platí, že pokud je FCF yield dlouhodobě nad 5 %, tak je společnost schopná generovat hodnotu akcionářům. Velmi pozitivní je, že FCF výnosnost nebyla od roku 2010 záporná a znamená to, že společnost Skyworks Solutions dokáže generovat peníze pro akcionáře a management.

 

 

Graf č. 2: FCF yield, v % (zdroj: Skyworks Solutions, výpočet Finlord)

FCF Skyworks Solutions

 

 

ROE (ROE = rentabilita vlastního kapitálu) společnosti Skyworks Solutions konzistentně rostlo od roku 2010. Od roku 2015 až do roku 2017 ROE stagnovalo, což bylo ale způsobeno tím, že vlastní kapitál i zisk rostl stejným tempem. Konkrétně pak ROE v roce 2017 činilo 24,8 %. Takovéto ROE je na nezadluženou firmu rozhodně nádherné. Z uvedeného tak vyplývá, že společnost dokáže efektivně hospodařit s vloženými prostředky od akcionářů.

 

 

Graf č. 3: ROE, v % (zdroj: Skyworks Solutions, výpočet Finlord)

Roe Skyworks Solutions

 

 

V současnosti se cena akcií Skyworks Solutions pohybuje na úrovni okolo 91 USD za akcii. Akcie společnosti od roku 2010 zhodnotily o zhruba 541 %. Společnost je navzdory tomu relativně levně ohodnocena. P/E poměr je 14,4 a forward P/E 11,5. Tržní kapitalizace společnosti je 16,7 miliard USD, přičemž čistý zisk společnosti je 1,010 miliardy USD. Dividendová výnosnost je 1,66 %.

 

 

Graf č. 4: Vývoj ceny akcií Skyworks Solutions, v USD (zdroj: finviz)

swks

 

 

Závěrečné hodnocení Skyworks Solutions

 

 

Tržby, EBITDA i čistý zisk společnosti konzistentně rostou. Na Skyworks Solutions je nesmírně pozitivní, že nemá dlouhodobý dluh, celkové závazky jsou velmi nízké a vlastní kapitál je vysoký. Byť společnost nepoužívá páku, tak ROE má vysoké a v posledních letech se pohybuje nad 20 %. Vlastní kapitál má podobně vysoký jako aktiva, čili ROA je také nad 20 %. Společnost je tedy velmi efektivní. FCF yield je nad 5 %, což je další pozitivní faktor. Skyworks je nyní relativně levně ohodnocena. P/E poměr je 14,4 a forward P/E 11,5. Nevýhodou této společnosti je, že je má koncentrované zákazníky. Společnost Apple tvoří zhruba 40 % na tržbách, což je vysoká hodnota. Pokud by konkurence vytvořila cenovou válku a Apple by změnila dodavatele komponentu, tak by to mohl být problém pro Skyworks Solutions. V minulosti už Apple několikrát změnila klíčové dodavatele komponentů do mobilních telefonů. Na druhou stranu Skyworks si toto riziko uvědomuje a snaží se své zákazníky více diverzifikovat. Nepochybně příchozí nová generace mobilní sítě 5G, což představuje pro společnost další významný zdroj tržeb, díky němuž by si Skyworks rozšířila své portfolio. V rámci našeho hedgeového fondu Slavic Capital, který je určen výhradně pro kvalifikované investory sledujeme řadu dalších společností.

 

 

Žádná informace nebo názor v tomto textu nepředstavuje doporučení k uskutečnění nákupu nebo prodeji investičního nástroje nebo provedení jiného obchodu a slouží výhradně k informativním a vzdělávacím účelům. Další informace o rizicích naleznete zde.

6.9.2018

12 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K P2P PLATFORMĚ MINTOS