Finlord Sněmovna financí

Analýza: momentum a 200 let investování

24.7.2018

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Momentum strategie

Momentum investování není nic složité a praktikuje ho řada investorů. Strategie investování dle momenta je založena na tom, že nakupujeme aktiva, která v posledním období zhodnotila a prodáváme ty, která znehodnotila. Na myšlence momenta je založen třeba trend following. Christopher Geczy a Mikhail Samonov se ve své studii Two Centuries of Multi-Asset Momentum (Equities, Bonds, Currencies, Commodities, Sectors and Stocks) podrobně věnovali této strategii, kterou aplikovali na různá aktiva. Jaká jsou jejich stěžejní zjištění?

 

Ve studii použili řadu historických dat, viz. následující tabulka. Zejména se zaměřili na akciové indexy, měny a dluhopisy různých zemí od roku 1798 do roku 2014. Taktéž prozkoumali jednotlivé komodity na datech od 1798 do 2014, globální akciové sektory od 1803 do 2014 a pak individuální americké akcie od 1800 do 2014.

 

Dlouhodobá výnosnost aktiv

 

Z uvedené tabulky je patrné, že nejvyšší zisk dosáhly na celém období (od 1798 do 2014) akcie s celkovým zhodnocením 0,86 % měsíčně, tedy cca 10,32 % ročně.

 

Svoji momentovou strategii sestavili výzkumníci tak, že každý měsíc srovnají změnu ceny od mínus dvanáctého měsíce do druhého měsíce od pozorování (tedy pozorují změnu za 10 měsíců) a za vítěze určí třetinu aktiv s nejvyšším zhodnocením v tomto období, za poražené pak třetinu aktiv s nejnižším zhodnocením v tomto období. Z vítězů a poražených pak sestaví portfolia se stejnou váhou jednotlivých titulů. Následně vypočtou zisk v následujícím měsíci včetně dividend a úroků, ale bez poplatků za obchodování.

 

Následující tabulka ukazuje výkonnost jednotlivých portfolií. Kupříkladu v prvním řádku u akcií v lokální měně mělo W-L portfolio, které je sestavené, tak, že se nakoupí vítězné akcie a prodají se ztrácející akcie, změnu ceny ve výši 0,88 %. To je dáno tím, že portfolio sestavení jenom z vítězných akcií mělo zisk 0,52 %, ale portfolio sestavené ze ztrácejících akcií mělo ztrátu 0,34 %. Z tabulky je patrné, že momentové investování je dlouhodobě výnosné zejména u akcií, nicméně funguje prakticky u všech zkoumaných aktiv.

 

Momentum strategie a aktiva

 

Výkonnost momentové strategie se ale v čase mění. Výzkumníci vytvořili tabulku anualizované výnosnosti momentové strategie (nakoupí se třetina nesilnějších aktiv a prodá se třetina nejslabších) dle dekád. Akcie zažily zlatý věk momentového investování v 80. a 90. letech. V 19. století tato strategie u akcií nefungoval dobře. U měn byl podobný vývoj. Komodity byly pro momentovou strategii výhodné především počátkem 20. století.

 

Momentum strategie dle dekád

 

Jak dlouho momentum vydrží? Důležitá je i otázka, jak dlouho po zformování portfolia je možné očekávat realizaci výnosů momentové strategie. V následující tabulce jsou výnosy momentové strategie dle měsíců od vytvoření portfolia. Pro akcie, dluhopisy a komodity platí, že momentum je nejsilnější v prvních pěti měsících od vytvoření portfolia. U měn je situace jiná, jelikož u nich se generovaly výnosnosti z momentové strategie dlouhou dobu.

 

Momentum strategie a setrvačnost

 

Grafické znázornění kombinované nadvýnosnosti zhodnocujících aktiv a podvýnosnosti znehodnocujících aktiv.
Momentum - kumulativní graf

 

Závěr: co znamená momentum pro běžné investory?

 

Tato akademická studie v sobě nezahrnuje náklady za obchodování. Pokud bychom je zahrnuli, tak by výkonnost momentové strategie, kde by běžný investor nakoupil zhodnocující aktiva a prodal znehodnocující aktiva, nebyla výnosnější než jednoduchá strategie „kup a drž“. Jenom připomeneme, že hned v první tabulce je uvedené, že za více než 200 let zaznamenaly akcie zhodnocení o 10,32 % ročně. Momentová strategie takovéto zhodnocení po započtení poplatků nedosahuje.

 

Přihlaste se do newsletteru a získáte řadu dalších důležitých investičních myšlenek.

 

Nicméně sledování momenta má pro nás stále určitou přidanou hodnotu. Uvedená studie a řada jiných studií potvrzují, že silné akcie mají tendenci nadále zhodnocovat a naopak slabé akcie mohou nadále ztrácet.

 

Převeďme si uvedené poznatky do současnosti, kdy se daří zejména technologickým akciím. I když se nedá vyloučit, že tento trend skončí, tak dle uvedeného historického vývoje je pravděpodobnější, že zhodnocování technologických akcií nadále potrvá.

 

Pokud je fundamentální situace firem příznivá a k tomu u nich sledujeme silné momentum, tak by to pro investory měl být silný signál pro nákup nebo pokračování v držbě daného aktiva.

24.7.2018

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

V ČEM JE UNIKÁTNÍ NÁŠ FOND SLAVIC CAPITAL?