Finlord Sněmovna financí

Lekce z FundingSecure: default půjčky

15.11.2017

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
20171115 FundingSecure statistiky

Jak jsme ukázali v naší výkonnosti za říjen, tak na platformě FundingSecure jsme zaznamenali odepsání části investice (default). Tuto událost blíže rozebereme a ukážeme rizika, která číhají na investory na P2P platformách.

 

Pokud chcete získat tříměsíční seriál s našimi investičními postupy, přihlaste se do newsletteru.

 

I „bezpečná“ investice může padnout

 

Na platformě FundingSecure jsou půjčky zajištěné majetkem. Většinou se jedná o nemovitosti, ale někdy je do zástavy poskytnut i movitý majetek, jako jsou knížky nebo malby. LTV bývá méně než 60 %, popřípadě 70 %.

 

Mezi jinými investicemi jsme zainvestovali i do půjčky na výstavbu 225 kW větrné turbíny v Severním Irsku. U tohoto projektu byla LTV 64 % při celkové hodnotě projektu 1,566 milionu liber a úvěru od investorů ve výši 1 mil. liber. K projektu byla vypracovaná rozsáhlá oceňovací dokumentace s technickými specifikacemi a podrobnostmi o zapojení do sítě.

 

20171115 FundingSecure větrník default

 

Investice tedy vypadala dle podložených informací relativně bezpečně, jelikož už prakticky stačilo „jen postavit větrník a zapojit jej do sítě“. Většina investorů asi ani oceňovací zprávu nečetla a rovnou do projektu investovala. Projekt byl spuštěn počátkem roku 2016. Na FundingSecure jsou šestiměsíční úvěry. Už před splatnosti úvěru v srpnu 2016 se objevily první náznaky možných problémů. Později půjčka spadla do regulérního defaultu, kde byli ustanovení administrátoři, kteří se několik měsíců snažili o zpeněžení aktiva. Celý projekt se nakonec podařilo v aukci prodat až na podzim 2017, přičemž po odečtení nákladů se z investice 1 mil. liber vrátilo investorům cca 304 tisíc liber. Na následujícím obrázku je výsledek naší konkrétní investice, kdy se ze zainvestované částky 25 liber získalo zpátky jenom 7,61 libry.

 

20171115 FundingSecure větrník finance

 

Default zajištěných půjček není výjimečný

 

Platforma FundingSecure dává k dispozici statistiky úvěrového portfolia, aby si investoři mohli udělat představu ohledně výkonnosti. Na následujícím obrázku můžeme v říjnu vidět nárůst v řádku „Loans Defaulted“ o cca 600 tisíc liber, což je právě ztracená částka z uvedené půjčky na větrník.

 

20171115 FundingSecure statistiky

 

Míra defaultů na platformě je 5,5 %, což až tak špatně nevypadá, ale musíme do úvahy brát položku „funds recovered“, která byla v říjnu na úrovni 22,7 %. Ani ne čtvrtinu prostředků z defaultních úvěrů se podařilo vymoct, což je celkem špatný údaj.

 

Na posledním řádku v uvedeném obrázku můžeme vidět dopad uvedeného průběhů defaultů na výnosnost pro investory, která poklesla z 13,27 % na 11,8 %, tedy o téměř 1,5 procentního bodu.

 

Ochrana drobných investorů před defaultem zajištěných půjček

 

Na P2P platformách se hodně pohybují nezkušení drobní investoři, od kterých nelze očekávat, že dokážou podrobně analyzovat projekty. Jak je vidět u uvedeného projektu, tak i profesionální oceňovací poradce se při odhadu hodnoty může šeredně zmýlit. Proto se jako investoři musíme smířit s tím, že pokud chceme dosahovat výnosnosti úvěrového portfolia nad 10 %, tak nějaký default zažijeme. Proto je dobré využívat několik osvědčených postupů pro minimalizaci dopadu na celkové portfolio.

 

Diverzifikace je základ. Pokud nemáme jakýkoliv projekt plně pod kontrolou a nevíme, jak dopadne, tak musíme své investiční riziko rozkládat do různých aktiv. To znamená různé půjčky, různé platformy, různá aktiva, různé strategie. Výhodnost diverzifikace můžeme vidět na výkonnosti našeho portfolia. Na FundingSecure jsme sice v říjnu dosáhly -4,5 %, ale zisky jiných investic pokryly tuto ztrátu a za celý říjen bylo portfolio v zisku 1,1 %. Samozřejmě, diverzifikace s sebou nese více práce.

 

Na FundingSecure a dalších platformách lze využívat sekundární trh. Strategie prodeje půjčky před splatností může být zajímavá, jen je nutné myslet na to, že takovouto myšlenku má více investorů. Nabídka na sekundárním trhu je tedy celkem vysoká. To znamená, že někdy je nutné prodávat úvěr s diskontem. K tomu je nutné myslet na to, že úvěr je dobré prodávat nanejvýš ve dvou třetinách splatnosti. Pak už je problém najít protistranu, která je ochotna podstoupit riziko, že za relativně krátký čas ji padne investice do prodlení se splácením.

 

Na některých platformách (kupříkladu Mintos, Viventor, Bondster, Lenndy) jsou nabízené půjčky zajištěné majetkem i buyback garancí od kreditní společnosti, která úvěr poskytla. Takovéto půjčky mohou být relativně zajímavé, jelikož je u nich dvojí ochrana kapitálu (kompenzací ale bývá nižší úroková míra). Investor se jen musí podívat na finanční situaci kreditní společnosti. Buyback garance od společnosti v dlouhodobé ztrátě není velmi silná.

 

Investoři se nesmí slepě spoléhat na čísla prezentovaných investičních nástrojů. Na finančních trzích se vždy pracuje s určitými odhady. Pokud má třeba firemní dluhopis nabízený kupón 6 % a sklad naplněný nějakými výrobky, tak to vůbec neznamená, že daná firma dokáže vygenerovat dostatek peněz na pokrytí splátek. To samé platí o P2P půjčkách. Prezentované LTV může být klidně 60 %, ale pokud je majetek na počátku projektu nadhodnocen, tak se rychle může z LTV 60 % stát LTV 120 %. A stejný princip je i na burzách. I když má společnost vysokou dividendu, tak to ještě neznamená, že ji nemůže snížit a že nemůže propadnout cena její akcií, viz. současné problémy General Electric, která patří mezi největší americké korporace.

 

Srovnání P2P platforem z hlediska potenciálu pro investory jsme se věnovali ZDE.

15.11.2017

6 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

  Michal K. napsal:

  Dobrý den, mohu se zeptat, jakým majetkem byla výše uvedená půjčka zajištěna? Ja je možná, že při LTV 63% se investorovi vrátilo při defaltu jen zhruba 30% investované částky, tak že skutečné LTV je cca 300%.
  Tak velký rozdíl by se neměl stát ani při špatném nacenění.

  admin napsal:

  Zajištění bylo turbínou a předjednanou smlouvou na připojení do sítě, viz text: „Property consists of a 225kW Wind Turbine installed on land in Northern Ireland. The installation is complete awaiting final connection to the grid and activation. The loan is to complete the activation of this turbine and to support additional wind turbine sites under development. The loan will be repaid with longer term financing once the turbine is fully operational and connected to the grid.“ Jinak prvotní oceňovací posudek nepočítal s některými problémy, které pak nastaly – třeba, že byl docela problém s finálním zapojením do sítě a udržením kontraktu na dodávku elektřiny. Tento projekt je skvělým příkladem toho, že i u zdánlivě bezpečných projektů mohou nastat obrovské problémy. S tímto rizikem musíme jako investoři počítat.

  Vojtech napsal:

  Tady ani tak nejde o LTV 300%, ale projekt se nezdařil a holt se prodal asi se značným diskontem (aby se vůbec prodal).

  Mě by zajímalo jestli je dohledatelné kolik byli ty náklady, které se odečetli?

  admin napsal:

  Ano, tak to bylo. V aktualitách na platformě už informace o aukci nejsou, ale pokud si dobře pamatujeme (platforma to posílala e-mailem, který teď nemůžeme dohledat), tak prodejní cena projektu byla někde pod 400 tisíc liber a pak za několik desítek tisíc liber se odečetly náklady na aukci, právníkům atp.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

V ČEM JE UNIKÁTNÍ NÁŠ FOND SLAVIC CAPITAL?