Finlord Sněmovna financí

FUNDLIFT A PATRON: PRO POHODLÍ DĚTÍ

9.10.2017

14 min.

3
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
kočárky pro děti

Na platformu Fundlift se dostal projekt společnosti Patron. Emitent Patron Bohemia a.s. plánuje od investorů získat 5 mil. Kč pomocí čtyřletého dluhopisu s úrokovou sazbou 6,25 % p.a.. Úrok bude vyplácen pololetně. Získané prostředky z emise plánuje společnost využít na vývoj a výrobu nového výrobku. Jedná se o nový typ multifunkčního zdravotního kočárku pro zdravotně postižené děti.

 

Patron očekává, že investice do nového projektu dosáhnou v příštích letech výše 20,4 mil. Kč. Tyto náklady plánuje Patron pokrýt ze tří zdrojů, přičemž plánuje sám investovat prostředky ve výši necelých 4,5 mil. Kč, z nichž zhruba 1,17mil. Kč již vynaložil na probíhající vývoj.

 

Patron

 

Jak je z tabulky patrné, tak investoři z Fundliftu v rámci tohoto projektu budou hrát velmi důležitou roli, jelikož budou mít největší podíl na celkové investici. Navíc společnost počítá s navýšením cíleného objemu kampaně na Fundliftu.

 

Patron se specializuje jak na zdravé, tak i postižené děti

 

Rodinná společnost Patron působí na ČR trhu od roku 1995. Firma se zaměřuje na vývoj a výrobu transportních a polohovacích výrobků pro děti, a to nejen pro zdravé, ale hlavně i pro invalidní a tělesně postižené. Doplňkově pak prodává převážně na českém trhu zboží dovážené ze zahraničí.

 

Produkty společnosti se dělí na dva segmenty a to na Reha a Baby.

 

V segmentu Baby Patron vyrábí všechny typy běžných kočárků od klasických hlubokých, přes kombinované, sportovní a jednoúčelové, standardní buggy (kočárky určené pro transport) až po několik typů kočárků sourozeneckých. Dále produktová řada Baby zahrnuje také autosedačky, výrobky pro péči o dítě doma i na cestách (cestovní postýlky, jídelní židle aj.) a další širokou nabídku profesionálních doplňků a příslušenství.

 

Reha zahrnuje širokou a rozmanitou nabídku víceúčelových speciálních kočárků a lehkých transportních vozíků pro invalidní a postižené děti. Portfolio zahrnuje také speciální dětské autosedačky, standardní i speciální mechanické vozíky, dětské a standardní elektrické interiérové a exteriérové vozíky, široký sortiment chodítek, koupelnový a toaletní program, zařízení pro překonávání bariér a mnoho dalších specializovaných produktů.

 

V rámci tohoto segmentu má Patron v úmyslu uvést na trh nový kočárek s pracovním projektovým názvem „Nový Tom “, který bude určen pro převoz tělesně postižených dětí a osob menšího vzrůstu do váhy 60 kg. Tento kočárek má mít moderní design, dále má být vybaven nejmodernějšími technologiemi, funkcemi a současně bude lehký a snadno skladný. Bezpochyby rodiče postižených dětí či starších osob ocení dobré funkce kočárku, lehkou konstrukci a skladnost, jelikož starost o postiženého člověka je velice náročné.

 

Vývoj kočárku byl zahájen na začátku roku 2017 a v současné době je ve fázi projektové studie. Vzhledem ke složitosti produktu a nároků na nové materiály a funkce je projekt realizován s externími vědeckými a vývojovými subjekty.

 

Strategická část výroby a montáže bude prováděna v České republice, některé speciální komponenty budou vyráběny i mimo Evropu. Vzhledem ke geograficky rozdělené výrobě bude dokončení vývoje a samotná výroba kočárku náročná jak časově, tak finančně.

 

„Nový Tom“ bude spadat do kategorie zdravotnických prostředků a musí tedy být po dokončení vývojové fáze certifikován a schválen dle norem pro zdravotnické prostředky třídy I., a to jak v rámci Evropské unie, tak i ostatních trhů. Doba schválení, certifikace a zařazení mezi prostředky hrazené systémem zdravotního pojištění se v jednotlivých zemích liší. Společnost Patron na základě předchozích zkušeností očekává, že tento proces zabere přibližně 6 až 12 měsíců od doby představení výrobku na konci roku 2018.

 

Na projektu se nám příliš nelíbí, že je teprve ve fázi vývoje a že samotný prodej bude až v roce 2019. A to ještě v případě, že vše půjde hladce a nenastanou nějaké komplikace, ať ze strany vývoje či výroby. Firma už je zkušená, čili předpokládáme, že schválení proběhne hladce.

 

Cena základního provedení kočárku pro konečného spotřebitele je předběžně stanovena na 2 500 EUR (65 000 Kč) bez příslušenství. Cena byla kalkulována na základě marketingového výzkumu a obchodních jednání s klíčovými partnery Patronu. Průměrnou cenu pro obchodního partnera společnost předpokládá ve výši 1 300 EUR. Příslušenství představuje důležitou součást každého multifunkčního zdravotního kočárku. Dodatečné fixační a funkční doplňky jsou klíčovými komponenty pro zajištění potřebného komfortu. Příslušenství se u multifunkčního zdravotního kočárku obecně účtuje zvlášť a u tohoto typu kočárku činí průměrně 40 % ceny výrobku navíc.

 

Tento produkt nám do značné míry připomíná prémiové značky – „když chceš víc, připlať si“. Příslušenství představuje pro společnost tedy další příjem. V prospektu nám také chybí detailní porovnání s konkurencí, které společnost žádající o prostředky na Fundliftu neuvedla.

 

Patron má vybudované postavení na zahraničních trzích

 

Drtivá většina firem se raději orientuje na zdravé děti a to z různých důvodu, ke kterým patrně patří i nižší technická náročnost. A právě zaměření kočárků na postižené děti vyneslo firmu ke špičce ve svém oboru a to jak v Evropě, tak i ve světě.

 

Společnost patří mezi 5 největších výrobců speciálních kočárků na světě a ve většině evropských zemí se řadí mezi tři největší hráče z hlediska velikosti tržního podílu. Patron v současné době aktivně prodává do více než 50 států na všech kontinentech celého světa, včetně Austrálie a Nového Zélandu. Aktuálně nejvýznamnějšími trhy jsou regiony střední, západní a jižní Evropy, pak také region východní Evropy a Blízký východ.

 

Patron exportuje do zahraničí pomocí výhradních distributorů. Firma si také uvědomuje, jak je důležité v dnešní době prodávat na internetu a proto také nyní více rozvíjí zahraniční verzi vlastního e-shopu. Patron také prodává své produkty přes internetový obchod Amazon.

 

Hlavní prodeje na zahraničních trzích jsou realizovány v segmentu zdravotních a rehabilitačních pomůcek, prostředků a techniky pro invalidní a postižené děti, a to zejména ve střední a vyšší střední kategorii (funkční i cenové). Patron ročně exportuje do zahraničí přes 10 000 ks výrobků zdravotních a rehabilitačních pomůcek, prostředků a techniky. Z toho zhruba 3 500 ks připadá na prodej speciálních rehabilitačních kočárků pro postižené děti.

 

Oproti předchozím projektům na Fundliftu má Patron výhodu v tom, že na trhu působí značnou dobu a má vybudované distributorské vztahy nejenom na území ČR. Patron plánuje realizovat prodej kočárků prostřednictvím B2B kanálů a to přes prodejce v příslušném regionu, nadnárodní řetězce, velkoobchody, velkodistributory a prodejce působící v ČR (kamenné obchody a e-shopy). Další kanály jsou B2G tedy státní instituce, nemocnice, domovy důchodců, sociální ústavy a speciální školy.

 

Finanční stránka společnosti Patron

 

Patronu se vyplatilo zaměřit se na postižené děti, jelikož většina tržeb je realizována z výrobků Reha. Menší podíl tržeb, jež se od roku 2014 snížil z 20 na 13 %, je pak realizován z výrobků Baby. Pokud by se Patron neorientoval na postižené, tak by v žádném případě nedosáhl takových tržeb, neboť většina párů v očekávání zdravého dítěte nakupuje v drtivé většině použité kočárky.

kočárky Patron

 

Patron a Fundlift

 

Od roku 2013 tržby společnosti poklesly ze 109,1 mil. Kč na 85,7 mil. Kč v roce 2016.  Rok 2013 byl rekordní a to především díky mimořádnému velkému tendru na dodávku kočárků Reha do Saudské Arábie ve výši přes 10 mil. Kč. Pokles v dalších letech je dle údajů společnosti způsoben zrušením výroby jednoho typu dětské autosedačky, vzhledem k zastaralému typu, velmi nízké marži k poměru tržbám a poškození formy na lisování hlavního dílu. Oprava by vyžadovala investici několika mil. Kč a neměla ekonomický smysl.

 

U doplňkového sortimentu je pokles způsoben omezením sortimentu v roce 2015 o položky, u kterých po intervenci ČNB v roce 2013 nebylo možné navýšit prodejní cenu během roku 2014 (regulované ceny v číselníku VZP) a prodávali se s finanční ztrátou. V roce 2014 se doprodávali zásoby zboží na skladě za původní nižší nákupní ceny.

 

Co se nám na společnosti Patron líbí, tak je to, že pokles tržeb dokážou kompenzovat snížením nákladů. To se také projevilo na čistém zisku, který je díky tomuto kroku kladný.

 

Patron dluhopisy

 

Dluhy k vlastnímu kapitálu jsou více méně jedna ku jedné. Pojďme se nyní podívat na trochu černější scénář. Patron čerpá několik bankovních úvěrů, a to jak investičních (9 mil. Kč nákup pozemku pro budoucí výstavbu), tak provozních na krytí zásob a otevřených pohledávek (10 mil. Kč revolvingový úvěr, 17 mil. Kč kontokorentní úvěr). Všechny úvěry jsou čerpány u České spořitelny. Splatnost investičního úvěru je v roce 2024.

 

Patron má na krytí zásob a otevřených pohledávek úvěr ve výši 27 mil. Kč. Zásoby společnosti v roce 2016 byly ve výši zhruba 41 mil. Kč. Pokud by tedy přišel bankrot, tak by se zásoby začaly odprodávat. Ty by se určitě prodaly s diskontem, což by akorát tak zůstalo na uspokojení banky.  V případě likvidace zde prostor pro uspokojení investorů z Fundliftu moc nezůstává, jelikož velikost úvěru k zásobám je 66 %.  Velmi podobné je to i s úvěrem na nákup pozemku, kdy v případě likvidace a uspokojení banky by toho moc nezbylo.

 

Závěrečné hodnocení Patron

 

Patron patří k těm lepším projektům na Fundliftu. Je to zaběhlá společnost, která má vybudované obchodní kontakty, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Potenciál tohoto byznysu je značný, jelikož každý rok se narodí 7,9 milionu dětí (6 % z celosvětových porodů) se závažnými vrozenými vadami. Byť některé vrozené vady mohou být kontrolovány a léčeny, tak i přes to se odhaduje, že 3,2 milionu těchto dětí zůstane trvale postižených. Úplně optimální není to, že projekt je teprve ve vývoji, tudíž není ani chráněn patentem a není ještě ani jisté, zda jej získá. Projekt je navíc časově a finančně náročný a tedy existuje riziko, že se vše může zpozdit či nemusí stačit rozpočet. Na druhou stranu, pokud by šlo všechno velmi hladce, tak firma může dosáhnout predikcí, které uvádí v prospektu a současně může předčasně splatit dluhopisy. Nicméně to by bylo možné nejdříve po 24 měsících.

 

Za podstupované riziko je výnos na úrovni 6,25 % p.a. dostatečný. Určitě je ale vhodné srovnat projekt s jinými dostupnými investičními příležitostmi. Troufáme si říct, že investice do Patronu bude pro mnoho Fundlift investorů „srdcovka“ zaměřená na pomoc hendikepovaným lidem, což je určitě krásné gesto. Naše rozhodnutí o tom, jestli jsme investovali, mají k dispozici předplatitelé služby PORTFOLIO MANAŽER.

9.10.2017

14 min.

3
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

NEZAPOMEŇTE SI ZDARMA STÁHNOUT INVESTIČNÍ VÝUKOVÝ BALÍČEK