Finlord Sněmovna financí

P2B platforma Bondster: bude českou špičkou?

3.8.2017

10 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Bondster platforma

Na české scéně se v červnu 2017 objevila nová P2B platforma Bondster. Tato platforma umožňuje investorům investovat do půjček právnických osob, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým a movitým věcem a některé úvěry mají také 100 % buyback garanci v případě nesplácení. Výnosy na Bondster jsou v rozmezí 4,9 % až 15 % dle rizikovosti úvěrů.

 

Update 6/2/2018: platforma Bondster spustila atraktivní bonusovou akci, která platí pro nově registrované investory (podepsaná smlouva) do 5.3.2018. V rámci akce dostane doporučený investor 1 % ze své investice v prvních 90 dnech. Doporučitel dostane také 1 % z investice nového investora. Bonus je vyplácen na virtuální investorský účet jedenkrát měsíčně po dobu tří měsíců s rozhodným obdobím 30/60/90 dnů od podpisu smlouvy doporučeného investora. Pro získání bonusu je nutné při registraci uvést promo kód. Náš promo kód je 0043. Registraci na Bondster je možné učinit ZDE.

 

Společnost Bondster Marketplace s.r.o. je regulovaným subjektem ČNB. Tato společnost je 100 % vlastněná společností CEP Invest Private Equity s vlastním kapitálem (dle účetní závěrky 2015) o velikosti 82,3 milionů Kč a tržbami 20,3 milionu Kč. Tato společnost funguje už od roku 2009 a investuje do menších a středních firem, nemovitostí, IT startupů a také investuje na kapitálových trzích.

 

P2B platforma Bondster má snadné založení účtu

 

Registrace na platformě spočívá nejdříve v tom, že vyplníte email, kontaktní formulář, odsouhlasíte investorskou smlouvu, doplníte osobní údaje, pak nahrajete scan dokladu pro AML a odsouhlasíte obchodní podmínky. Peněžní prostředky se pak zasílají z klasického běžného účtu. To je určitě pro investory-nováčky na P2P sítích jednodušší oproti zahraničním P2P platformám, kde se používá SEPA platba anebo platební zprostředkovatel.

 

Prostředí platformy Bondster

 

Z uživatelského hlediska je platforma Bondster velmi jednoduchá. Mnozí investoři bezpochyby ocení i to, že platforma je v češtině a s českou podporou.

 

Po přihlášení se do platformy investor ihned uvidí hlavní menu, které obsahuje přehled účtu, nabídku investic, autoinvest a moje investice:

 

Bondster menu

 

Úvěry na platformě Bondster jsou většinou dlouhodobé

 

Na platformě Bondster bylo v době psaní analýzy 23 úvěrů, z čehož 4 byly s buyback garancí. Doba investice se pohybuje od 6 až do 212 měsíců (přes 17 let). Drtivá většina úvěrů je od společnosti ACEMA. Jak uvádí platforma Bondster, tak ACEMA je pro něj významným strategickým partnerem, jelikož z nebankovek jako první nabízela na platformě své úvěry.

 

Podle našeho názoru by nebylo od věci, kdyby P2B platforma Bondster do svého portfolia časem zařadila více nebankovek, do kterých by investoři mohli rozložit riziko, a současně by také nabízely více krátkodobé úvěry. Tento fakt si patrně i sám management společnosti uvědomuje, jelikož není tomu dávno, kdy na platformě Bondster přibyla nová nebankovka BEZ BANKY.

 

Na kreditní riziko ACEMA a BEZ BANKY se podíváme níže.

 

Po kliknutí na konkrétní úvěr se nám zobrazí detail půjčky, informace o zajištění a splátkový kalendář.

 

P2P Bondster

 

P2B platforma Bondster se snaží minimalizovat rizika pomocí několika opatření. Důraz je kladen zejména na profesionální ocenění zastavených aktiv a nízké LTV. LTV je někdy i nižší než 40 %.

 

V sekci  „Informace o zajištění“ může investor pak najít informace o druhu zajištění a jeho ocenění s dodatečnými informacemi a dost často je k dispozici i příloha ve formě PDF, v níž lze najít konkrétní oceňovací posudek. To je bezpochyby dobrý transparentní krok ze strany platformy, jelikož ne každá platforma to zveřejňuje.

 

Bondster úvěry

 

V sekci  „Splátkový kalendář“ je platební historie dlužníka. To je další specifický prvek na platformě. Investoři totiž investují do již poskytnutých půjček, které mají platební historii. Čili investoři se mohou rozhodnout jak na základě způsobu zajištění, tak i na základě splácení dlužníka.

 

Bondster splátky

 

Minimální investice do půjček je 100 Kč, přičemž maximální investice do jednoho úvěru je omezena na 10 % a max. 50 000 Kč z výše nabídnutého úvěru. Poplatková politika je nastavena tak, že investor v prvních třech měsících neplatí žádné poplatky, nicméně po uplynutí této doby pak platí 1 % ročně z proinvestované částky. V současnosti jsou výnosy relativně atraktivní, po zavedení poplatků se výhodnost pochopitelně mírně sníží. Ovšem v porovnání s jinými českými P2P platformami bude výnos stále velmi atraktivní.

 

Užitečné funkce: autoinvest je, sekundární trh snad bude

 

Na platformě Bondster mohou investoři najít funkci autoinvest, což je určitě příjemná záležitost pro ty, co nemají moc času platformu denně kontrolovat. P2B platforma Bondster snad jako první v ČR má funkci autoinvestu v rámci platformy. V autoinvestu lze nastavit priority. To autoinvest portfolio, které je v seznamu navrchu, se provádí vždy jako první a postupně dolů priorita klesá. Jednoduchým přetažením si může investor prioritu měnit. Navíc si každý investor může určit, jakou celkovou částku může daný autoinvest proinvestovat a to určením % z celkového majetku. Pokud investor bude mít hodnotu investic a volných prostředků třeba 100 000 Kč a zadá do autoinvestu 10 %, tak mu autoinvest proinvestuje maximálně 10 000 Kč. Pokud si zašle další prostředky, tak hodnota autoinvestu automaticky narůstá.

 

Na platformě Bondster chybí sekundární trh jako takový. Platforma se tento nedostatek snaží kompenzovat alespoň v omezené verzi ve formě „vystoupení z investice“, kdy investor může investici zcela opustit. Cenu za vystoupení si každá nebankovka stanovuje sama. ACEMA má podle údajů z ceníku poplatek za vystoupení z investice 1 % z výše držené jistiny pohledávky, u které investor žádá o vystoupení. Nicméně teď je v rámci propagačního období poplatek 0 %. BEZ BANKY má poplatek za vystoupení na úrovni 5 %. Poplatek je podle našeho názoru příliš vysoký a určitě bychom raději ocenili sekundární trh, kde by bylo obchodování s půjčkami výhodnější.

 

Na druhou stranu odprodej investice je tímto způsobem rychlejší než na běžném sekundárním trhu, kdy je nutné čekat na to, než jiný investor odkoupí investici.

 

Podle vyjádření provozovatelů společnosti Bondster Marketplace s.r.o., by měla mít platforma v příštím roce i sekundární trh. Prozatím v ČR nemá ještě žádná platforma sekundární trh. Bondster by tedy byla první zdejší platforma s takovouto funkcí. To by byla jistě velká přidaná hodnota pro investory.

 

Spolupracující nebankovky mají nízké kreditní riziko

 

P2B platforma Bondster momentálně spolupracuje se dvěma nebankovými úvěrovými společnostmi: ACEMA Credit Czech, a.s. a BEZ BANKY, s.r.o.. V budoucnosti je dle provozovatelů platformy možné rozšíření spolupráce o další instituce. Společnost ACEMA nemusíme dlouze představovat, jelikož P2P investoři se s ní už setkali na známé P2P platformě Mintos. Jedná se o velmi zkušenou kreditní firmu, která se zaměřuje zejména na podnikatelské úvěry zajištěné majetkem, ideálně nemovitostí. Funguje už od roku 2001. Ve výroční zprávě za 2015/16 najdeme mimo jiné tyto finanční údaje:

 

Bondster Acema

 

Údaje ukazují, že ACEMA dokázala v posledních letech zvýšit objem poskytnutých úvěrů a výnosy na nové maximum. Rentabilita vlastního kapitálu byla v posledním roce 16 %, ale v předchozích letech byla i 20 %. To jsou velmi slušné ziskové ukazatele, které dosahují i jiné středné velké nebankovky. Rentabilitu vlastního kapitálu můžeme kupříkladu srovnat s dlouhodobými výnosy akciového trhu, které jsou na úrovni 9-10 % p.a.. Při pohledu na uvedenou ziskovost je celkem zřejmé, proč parlamentem prošla v posledních letech silná regulace odvětví půjčování peněz, která vyšachovala ze hry malé hráče. Větší nebankovky nechtějí ve svém rybníku konkurenci, která jim snižuje jejich luxusní ziskovost. Jako P2P investoři se můžeme alespoň částečně podílet na vysokých výnosech poskytovatelů půjček.

 

ACEMA nabízí na P2B Bondster 2 úvěry s buyback garancí a také řadu úvěrů bez buyback garance. Společnost je ve vymáhání nesplácených úvěrů velmi efektivní. Investoři, kteří přes platformu nakoupí půjčky poskytnuté touto nebankovkou, se mohou spolehnout na relativně nižší míru nesplácení. Dle našeho názoru je kreditní riziko společnosti ACEMA Credit Czech, a.s. velmi nízké.  Samozřejmě, pořád platí, že úvěry s nízkým LTV jsou pro investory na platformě Bondster bezpečnější. My jsme investovali do portfolia úvěrů s úrokovou mírou více než 10 % p.a. a zajištěním v podobě nemovitosti.

 

Kreditní společnost BEZ BANKY, s.r.o. je mnohem mladší a funguje od roku 2010. BEZ BANKY poskytuje zejména dlouhodobé a krátkodobé podnikatelské úvěry zajištěné nemovitým a movitým majetkem. RPSN pro dlužníky se pohybuje v desítkách procent ročně. Na platformě Bondster jsou momentálně úvěry pro investory s výnosem 8 % p.a. a buyback garancí.

 

Oproti společnosti ACEMA používá jinou strukturu financování, a to pomocí kapitálu od fondu kvalifikovaných investorů RENDIT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.. Tato specialita je pro investory zásadní informací, která nám pomůže ohodnotit kreditní riziko. V obchodním rejstříku můžeme najít výroční zprávu za rok 2015, ale až tak velký důraz na ní klást nebudeme. Proč?

 

Nebankovka je ze 100 % vlastněna zmíněným fondem Rendit, což také znamená, že výsledek hospodaření a závazky jdou zcela za investory ve fondu. Jinými slovy, pokud by bylo nutné použít buyback garanci, tak ji sice formálně splní BEZ BANKY, s.r.o., ale finance na splnění závazků prakticky dodá fond Rendit.

 

Ke konci roku 2016 měl fond vlastní kapitál kolem 127 milionů korun. Do BEZ BANKY investoval kolem 46 milionů korun a taktéž ji poskytnul úvěr ve výši 59 milionů korun.

 

Bondster Bez banky

 

Pokud by tedy dlužníci nespláceli a BEZ BANKY by musela zpětně odkupovat úvěry, tak existuje určitý kapitálový polštář. Nicméně musíme si dát pozor na to, že se jedná o účetní polštář, ne o polštář ve formě likvidních peněz. Jak to myslíme?

 

Ke konci loňského roku měl fond na běžném účtu 643 tisíc korun a společnost BEZ BANKY měla ke konci roku 2015 přes 13 milionů na bankovních účtech (bohužel číslo ke konci 2016 není k dispozici). Pokud by se při splatnosti dostalo hned několik úvěrů do prodlení, tak dle velikosti hotovosti, aktuálních tocích splátek a nového kapitálu od investorů do fondu by bylo dle našeho názoru možné pokrýt na platformě Bondster závazky z buyback garancí za nižší desítky milionů korun. Nesmíme zapomínat na to, že fond ani společnost BEZ BANKY nebudou s největší pravděpodobností při získávání likvidních prostředků prodávat své majetkové a úvěrové pozice.

 

Aktuálně jsou na platformě Bondster jenom dva úvěry od BEZ BANKY o celkové velikosti cca 1,4 milionu korun. Na základě uvedených finančních údajů si dovolíme tvrdit, že i kdyby ani jeden ze současných nabízených úvěrů k investici nebyl splacený, tak BEZ BANKY bude mít dostatek peněz pro pokrytí buyback garance. Krize likvidity, která mimo jiné potopila investiční banku Lehman Brothers, zatím nehrozí.

 

Úvěry s buyback garancí od BEZ BANKY mají úrokovou sazbu 8 % p.a., což je prakticky stejný výnos, jaký slibuje fond Rendit svým investorům do akcií typu A. Asi nemusíme zdůrazňovat, že nákup investice s garancí zpětného odkupu přes Bondster je relativně bezpečnější a rozhodně je snadnější. Na druhé straně investice do fondu má nespornou daňovou výhodu. Obě nabízené půjčky jsme do našeho portfolia také pořídili.

 

P2B platforma Bondster: závěrečné hodnocení

 

Platforma Bondster je velmi jednoduchá na ovládání a také je transparentní vůči investorům. P2B Bondster nabízí jednak v porovnání s ČR konkurencí atraktivní výnosy a jednak nabízí/bude nabízet pokročilé funkcionality, kterými disponují zahraniční platformy, což je obrovský pokrok v rámci naší republiky. Byť bude investor na platformě platit 1 % ročně z proinvestované částky, tak i přesto budou výnosy stále přitažlivé. Na platformě mohou investovat do zajištěných úvěrů i drobní investoři, kdy minimální investice do úvěru je 100 Kč.

 

Menší počet poskytovatelů a vyšší počet dlouhodobých úvěrů na platformě Bondster není úplně optimální, na druhou stranu s přihlédnutím ke krátkodobému fungování platformy se tento nedostatek dá zatím prominout. Management se ale musí snažit o rozšiřování portfolia nebankovek. Investoři mají možnost na Bondsteru investovat podobně jako na platformě Mintos do půjček s buyback garancí.

 

Byť na platformě není zatím ještě sekundární trh, tak i přesto se jej P2B platforma Bondster snaží suplovat alespoň v omezené verzi ve formě funkce „vystoupení z investice“. Výhodou této funkce je okamžitý prodej dané investice. Investoři si ale musí dát pozor na poplatky za vystoupení, které momentálně činí až 5 % prodávané jistiny.

 

Nepochybně je platforma pro české investory pohodlná a výhodná v tom, že je v mateřském jazyce, s českou podporou a také investoři nemusí řešit směnu peněz do jiné měny a měnové zajištění. To stojí kolem 2,5 % ročně.

 

Podle našeho názoru má P2B platforma Bondster nakročeno k tomu, aby se stala jednou z nejlepších P2P platforem v ČR. Postupně na ni přesuneme část peněz ze zahraničních platforem.

 

Přihlaste se do našeho newsletteru, a získáte tříměsíční seriál o tom, jak investujeme, co sledujeme, kde vidíme prostor pro generování nadprůměrných výnosů.

 

3.8.2017

10 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Komentáře

  Michal napsal:

  Velmi děkuji za obsáhlou recenzi na platformu která mě už delší dobu zajímala!

  ASM napsal:

  Také děkuji za další detailní typ. Přijde mi ale divné, že na webu prakticky nelze najít jiné informace, než okolo investování. Zajímaly by mě nějaké informace o fungování o principu, kontakt na provozovatele, prostě nějaké povídání o webu, jak funguje, co mají za cíl, s čím se dá počítat atp…

  admin napsal:

  Dobrý den, jj, některé informace ještě chybí, ale snad je provozovatele postupně doplní pro zvýšení povědomí o platformě. Na druhé straně, když to srovnáme s některými slabšími zahraničními platformami, které jsme recenzovali (třeba Viventor, Swaper), tak je dostupnost informací na Bondster relativně dobrá.

  Ladislav Šimek napsal:

  zajímavá informace

  Jan Nowak napsal:

  Dobrý den,
  děkuji za skvělý článek. Dotaz. Čím je podloženo toto tvrzení:
  Nebankovka je ze 100 % vlastněna zmíněným fondem Rendit, což také znamená, že výsledek hospodaření a závazky jdou zcela za investory ve fondu. Jinými slovy, pokud by bylo nutné použít buyback garanci, tak ji sice formálně splní BEZ BANKY, s.r.o., ale finance na splnění závazků prakticky dodá fond Rendit.
  BEZ BANKY je s.r.o. a společník za nic neručí, nebo?
  Navíc BEZ BANKY, s.r.o. je ve ztrátě a dokonce se záporným VK. Navíc fond Rendit má VK sice 127 mio Kč, nicméně velkou část tvoří právě podíl v BEZ BANKY, s.r.o.
  Trochu to vyvolává dojem, že Bez Banky je bezcenná skořápka, kterou vlastní Rendit, který ji přitom oceňuje vysoce…

  admin napsal:

  Dobrý den, děkujeme za pochvalu, vycházeli jsme z výroční zprávy investičního fondu Rendit, která je zde: http://www.rendit.cz/parametry-fondu
  Tento fond je 100 % vlastníkem (společníkem) Bez Banky, s.r.o.. Ano, jak píšete velká část VK Renditu je tvořena ohodnocením majetku Bez Banky. Toto ohodonocení může být nafouknuté, ale to my nedokážeme posoudit, jelikož oceňovací posudek není k dispozici. Nicméně pokud by to byla pravda, tak si zakladatelé fondu Rendit vybrali skutečně ten nejhorší nástroj pro podvodík. Investiční fondy jsou kontrolovány administrátorem, depozitářem a externím auditorem. A nad vším bdí ČNB. Pokud by se stalo, že by majetek Bez Banky byl uměle nafouknutý, tak by akcionáři fondu Rendit mohli podat podnět na ČNB, která by zahájila detailní vyšetřování. Z toho by mohli vzniknout problémy pro hodně subjektů. Dále pak jednatelé a představenstvo všech obchodních společností (tedy Bez Banky i Rendit) nesou osobní odpovědnost za to, že budou konat s péči řádneho hospodáře…to není jen tak nějaký zákonný výmysl, ale docela tvrdý limit, na který už doplatilo několik českých podnikatelů-šméčkařů. Kromě zabavení majetku hrozí nepoctivému vedení firem i trest odnětí svobody.
  Bez Banky je v odborném vyjádření SPV (Special Purpose Vehicle), nicméně takovéto nastavení je kvůli optimalizaci provozu fondu (skrze zákon o spotřebitelském úvěru). SPV jsou využívany mnohými firmami. Pokud by byl zájem, tak můžeme k této problematice udělat článek.
  Každopádně, jak píšeme u všech půjčkových P2P, tak v případě hospodářské recese je nutno počítat s výrazným nárůstem míry nesplácení a i nebankovky zaznamenají ztráty bez ohledu na to, jestli používají SPV nebo ne. Nesmíme tedy zapomínat na rozkládání investičního rizika do různých subjektů a do různých finančních instrumentů.

  HF napsal:

  Dobry den,

  diky za clanek. Dovolte mi prosim jeden dotaz – odkud vite, resp. proc se domnivate, ze oceneni zastavenych aktiv bylo provedeno profesionalne? Viz vase veta:

  Důraz je kladen zejména na profesionální ocenění zastavených aktiv a nízké LTV. LTV je někdy i nižší než 40 %.

  Vy vite, ze to dela specializovana externi firma (tedy nejaci profesionalove) nebo je to mineno ve smyslu odborne/spickove?

  Dekuji,

  HF

  admin napsal:

  Dobrý den, vetší kreditní společnosti mají své vlastní oddělení pro oceňování zástavy a vlastní kreditní modely. Pokud třeba ACEMA dá půjčku na platformu Bondster, tak se investoři mohou spolehnout na to, že zástavu někdo z firmy řádně prověřil a ocenil. Tento model je z hlediska investora určitě lepší než model jiných P2P sítí, kde nejsou dlužníci prověřovaní zkušenou kreditní společností. Samozřejmě pořád platí, že i zkušený oceňovatel se může zmýlit a zejména v případě hospodářského útlumu se dostanou všechny skryté problémy na povrch. Toto riziko se dá zmírnit jenom diverzifikací do různých půjček a na různé investiční platformy, případně do různých aktiv.

  bi napsal:

  Dobrý den, nedomlouváte s Bondster pokračování akce při registraci s vaším promo kódem i pro letošní rok? Než udělám tu registraci… 🙂

  admin napsal:

  Dobrý den, co máme informace ještě z prosince, tak Bondster chce v dohledné době spustit affiliate marketing s odměnou pro investora i referující stranu. Model Mintosu (1 % pro každou stranu) by prý pro ně byl akceptovatelný. Tak snad se nechají inspirovat 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE