Finlord Sněmovna financí

P2P MINTOS A JEJÍ KREDITNÍ RIZIKO 2/3

14.6.2016

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
MInots logo

V první části naši analýzy kreditního rizika P2P platformy Mintos jsme se podívali na základní charakteristiky a finanční situaci této společnosti. Taktéž jsme uvedli, že investoři musí sledovat výsledky nebankovních poskytovatelů úvěrů, kteří své pohledávky přes platformu prodávají. Jejich výsledky jsou důležité zejména při vyhodnocování schopnosti dostát svému slibu z Buyback garancí.

 

Platforma Mintos spolupracuje s 10 různými nebankovkami. Většina z nich poskytla své finanční výkazy za rok 2015. Jednotlivé společnosti rozebereme v abecedním pořadí. V tomto článku je prvních pět. Údaje nám ukážou i zajímavý obrázek nadstandardních výdělků firem podnikajících v sektoru nebankovních půjček.

 

ACEMA – Dejdar v propagaci, vysoké zisky ve výsledovce

 

Tato společnosti patří mezi významné české nebankovky a na finančním trhu působí už od roku 2002. Ve fiskálním roce 2014/15 (skončil v březnu) poskytla 420 úvěrů v objemu 258 mil. CZK. Tržby pak činily 257 mil. a zisk před zdaněním překonal 52 mil. CZK. V následující tabulce není uvedený celý rok 2015, ale podle zprávy managementu v minulém roce firma poskytla až 500 úvěrů v objemu 380 mil. CZK. Vytvořila tržby 270 mil. CZK a čistý zisk 120 mil. CZK. Z uvedených výsledků je jasné, že společnost je teď hodně zisková a prozatím je schopna zpětně odkupovat nesplácané úvěry. Teď na platformě prodává 10 pohledávek, u 2 z nich nabízí Buyback garanci. Do úvěrů prodávaných touto společností momentálně neinvestujeme, jelikož na Mintosu lze nalézt atraktivnější příležitosti.

 

Acema finance

 

AFORTI FINANCE – polský nováček na Mintosu

 

Tato společnost prodává své pohledávky na Mintosu jenom několik měsíců. Působí na trhu v Polsku a je součásti většího holdingu Aforti Holding, který se zaměřuje na různé finanční služby (půjčky, směnárna, podnikové poradenství) malým a středním podnikům. Firma je poměrně mladá, funguje od roku 2009, ale větší tržby generuje až od roku 2013. V minulém roce měl holding tržby 43 milionů polských zlotých a zisk 600 tisíc zlotých. Teď má na platformě jenom 3 pohledávky, ani jedna nemá Buyback garanci. Do úvěrů prodávaných touto společnosti momentálně neinvestujeme.

 

Aforti Finance

 

BANKNOTE – velký nebankový hráč v Lotyšsku

 

Tato značka patří společnosti SIA ExpressCredit, která se zaměřuje na spotřebitelské úvěry. Od svého založení v roce 2009 už poskytla půjčky více než 300 tisícům Lotyšů v objemu přes 74 milionů EUR, což je vskutku hodně – Lotyšsko má 2,3 milionu obyvatel. V minulém roce celá skupina vygenerovala tržby 18,2 mil. EUR a zisk 1,5 mil. EUR. Přibližně polovinu úvěrů má firma zajištěnu zástavou (auto nebo dům), přičemž hodnota zástavy je 1,5x vyšší oproti hodnotě úvěru. Zbytek jsou nezajištěné úvěry. Výroční zpráva ukazuje, že při domáhání se svých peněz je společnost velmi aktivní. Rychle uplatňuje svá práva a zabavuje majetek daný do zástavy. Taktéž tvoří velké rezervy na nedobytné úvěry bez zástavy a ke konci minulého roku tvořily 12 % úvěrového portfolia. Společnost používá při financování své činnosti hodně cizího kapitálu. Má emitovány dluhopisy v objemu 6,5 mil. EUR a s kupónem 14 – 15 %. Momentálně nabízí na platformě Mintos 814 pohledávek s úrokovou sazbou 12,3 – 12,7 %. Do úvěrů prodávaných touto společnosti momentálně investujeme. Proto budeme bedlivě sledovat její finanční situaci. V současnosti má celkem dobrý kapitálový polštář ve výši 2 mil. EUR vlastního kapitálu. Nicméně pokud by se zhoršila ekonomická situace v Lotyšsku, tak by míra nesplácení mohla rychle stoupnout. Zdvojnásobení rezerv na špatné úvěry by umazalo téměř celoroční zisk.

 

Banknote finance

 

CAPITALIA – obsluhuje všechny pobaltské státy

 

Od svého založení v roce 2007 poskytla Capitalia malým a středním podnikům úvěry ve výši 14 milionů EUR. Společnost patří mezi menší nebankovky. Celková aktiva jsou přibližně 3 miliony EUR, v roce 2015 byly tržby 574 tisíc EUR a čistý zisk byl 57 tisíc EUR. Největším problémem této společnosti je malý vlastní kapitál ve výši 173 tisíc EUR, přičemž celková pasiva jsou 2,6 milionu EUR. Dluhopisy, které emitovala v roce 2014, měly při emisi požadovanou výnosnost 15 %. Další emise z října 2015 pak měla požadovanou výnosnost 12 %. Firma je nebezpečně zadlužená. Nejenom ekonomická krize, ale i menší série bankrotů dlužníků ji může dostat na pokraj bankrotu, kdy nebude schopná garantovat Buyback na platformě Mintos. Na platformě je momentálně od Capitalie 82 úvěrů, ale jenom 7 má Buyback garanci. Do úvěr nabízeních Capitalii investujeme jenom sporadicky.

 

Capitalia finance

 

CREAMFINANCE – finančníci z Gruzie táhnou do Evropy

 

Společnost vznikal v roce 2014. Platforma Mintos nabízí její pohledávky od počátku. Momentálně nabízí mikropůjčky v Gruzii, Dánsku, Polsku, Lotyšsku a České republice. Celkem už spotřebitelům poskytla úvěry v objemu 25 mil. EUR. V minulém roce vygeneroval tržby v objemu 4,1 mil. EUR a čistý zisk překonal 900 tisíc EUR. Růst firmy je velmi rychlý, přičemž míra špatných úvěrů je velmi nízká. Management firmy uvádí 4 %, což by bylo hluboko pod sektorovým průměrem na úrovni 10 %. Tak jako u předchozích firem, i Creamfinance je financována zejména dluhem. Poměr vlastního kapitálu k aktivům je jenom 10 %. Stejné upozornění tedy platí i zde. Ekonomické zpomalení, případně nárůst počtu špatných úvěrů by mohly vyvolat značné problémy. Do pohledávek prodávaných společností zatím investujeme, ale pozorně sledujeme finanční situaci.

 

Creamfinance finance

 

Příště rozebereme zbylých 5 společností….

 

14.6.2016

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

VŠECHNY ANALÝZY K PLATFORMĚ PORTU