Finlord Sněmovna financí

Silverline Real Estate a investice do developerských projektů

15.6.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Silverline Real Estate

Na platformě Dluhopisomat byla zveřejněna nová příležitost v podobě 3,8letého zajištěného dluhopisu BIG SMASH s. r. o. s hrubým výnosem 7,5 %, přičemž při investici do 30.6. 2022 společnost nabízí protiinflační bonus ve výši 4 %, který bude vyplacen na konci splatnosti emise. Tím se tedy investor dostane na výnos 8,56 % p.a.. Kupón je vyplácen čtvrtletně. Minimální výše investice je 50 tisíc Kč. Objem emise je 18 milionů Kč. Emise dluhopisů je plně zajištěná pozemky v hodnotě 130 % emitované částky. Dále oba jednatelé společnosti podepsali ručitelské prohlášení a ručí tak za dluhopisy i svým osobním majetkem.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Získané prostředky z dluhopisů hodlá společnost použít na nákup pozemků v okolí Prahy s dobrou občanskou vybaveností a dobrou dojezdovou vzdáleností. Pozemky jsou určeny k dalšímu developmentu. A dále na dofinancování rekonstrukce činžovního domu v Ostravě.

 

Nabídkové ceny bytů zaznamenaly v Q1 2022 nejvyšší meziroční růst od roku 2008

 

Nemovitostnímu trhu v ČR se nadále daří. Český statistický úřad zveřejnil nabídkové ceny bytů za 1. čtvrtletí letošního roku, když nastalo meziroční zrychlení růstu z 12 % na 17 %. V Praze pak nastalo meziroční zrychlení z 9 % na 12 %. A v ČR bez Prahy pak došlo k meziročnímu zrychlení z 16,5 % na 22,6 %. Jde o nejvyšší meziroční růst od roku 2008 a pokud jde o Prahu, tak se jedná o nejvyšší meziroční růst od roku 2018.

 

Nabídkové ceny bytů v ČR

 

Růst cen nemovitostí byl v posledních letech tažený zejména vysokou poptávkou. Růst cen energií a stavebních materiálů v České republice spolu s inflační brzdou v podobě zvýšených úrokových sazeb hypoték může negativně ovlivnit nejen dostupnost vlastního bydlení, ale v konečném důsledku i poptávku po něm. Ačkoliv se očekává, že to povede ke zpomalení růstu cen rezidenčních nemovitostí, investice do nemovitostí podle odborníků na nemovitosti dále porostou. Dokonce i v těch rezidenčních.

 

Z korporace do realit a developmentu

 

Za skupinou Silverline, jejíž součástí je Big Smash s.r.o., stojí Dan Vaško, Vojtěch Brix a Martin Benroth. Pokud jde o pracovní zkušenosti, tak Dan Vaško zastával roli senior manažera v globální poradenské firmě Kearney. Zkušenosti získal také v Roland Berger Strategy Consultants, ČSOB nebo v dubajském start-upu v oblasti manažerského poradenství. V rámci skupiny je pak zakládajícím partnerem a výkonným ředitelem Silverline Real Estate. Nastavuje strategii firmy, interní procesy, rozvíjí vztahy s investory, vlastní investiční proces a projekty tvorby hodnoty a plní generální manažerskou roli. Vojtěch Brix před založením Silverline Real Estate působil ve Venture Capital, kde měl na starosti správu startupového portfolia, rozvoj investičního kmene a řízení investičních procesů. Předtím pracoval více než 5 let v globálních manažerských poradenských společnostech Kearney, PwC a Deloitte, především v oblasti fúzí a akvizic a strategií. Ve skupině je rovněž spoluzakladatelem a investičním manažerem Silverline Real Estate. Řídí investiční projekty od akvizice, přes vytváření hodnoty až po exity. Kromě toho se podílí na finanční správě fondu.
Když začínali s nemovitostmi, tak nejprve vybudovali portfolio pro krátkodobé pronájmy, kde postupně byty rekonstruovali, vybavovali, optimalizovali distribuci a provoz a následně je umístily zpět na trh. Tímto způsobem provozovali 16 apartmánů v centru Prahy. V posledních dvou letech skupina diverzifikovala své aktivity do rezidenčního developmentu. Aktuálně skupina developuje rodinné domy ve Vysokém Újezdu v blízkosti golfového hřiště Albatross nebo také konvertují bytový dům v centru Ostravy včetně nadstavby nového patra v činžovním domě. Celkově se skupině za uplynulých 7 let podařilo zvýšit hodnotu portfolia nemovitostí 25x a zároveň v současnosti skupina rozšiřuje svůj tým i aktivity.

 

 

investice do developerských projektů

investice do nemovitostí

 

Vizualizace možnosti umístění rodinných domů na pozemcích (pozemky 245/9 a 245/10) ve Vysokém Újezdu. Celá čtvrť je koncipována pro výstavbu rodinných domů:

 

jak investovat do nemovitostí

 

Pokud jde o byznysovou strategii, tak ta má primárně dva směry. Prvním směrem jsou činžovní domy v krajských městech, jenž poskytují šanci na stavební rozšíření třeba formou půdní vestavby, nadstavby nových pater či přístavby ve vnitrobloku. Druhým směrem je rezidenční development na zelené louce ideálně ve Středočeském kraji v dobré dojezdové vzdálenosti od Prahy.

 

Skupina je také v procesu zakládání fondu kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatelem bude investiční společnost Amista a zároveň přibírá dva nové kolegy do managementu společnosti. Oba noví manažeři mají zkušenosti z oblasti poradenství a investic. Jako zakladatelé fondu vkládají přes 70 milionů Kč, přičemž dále počítají s vklady od svých známých, kupříkladu bývalých kolegů z korporace či klientů.

 

Dluhopisy Silverline real estate I (02/26): výnosy a zajištění

 

Hrubý výnos je 7,5 %, přičemž při investici do 30.6. 2022 společnost nabízí protiinflační bonus ve výši 4 %, který bude vyplacen na konci splatnosti emise. Tím se tedy investor dostane na výnos 8,56 % p.a.. Kupón je vyplácen čtvrtletně. Objem emise je 18 milionů Kč. Splatnost emise je 28.2.2026. Emitent svým investorům umožňuje požádat o předčasný odkup dluhopisů již po 1 roce od investování, a to zcela bez poplatku.

 

Za své závazky společnost Big Smash s. r. o. ručí zejména 2 pozemky ve Vysokém Újezdu v celkové hodnotě 24 milionů Kč. K závazkům společnosti přistoupila také sesterská společnost Silverline Ventures s. r. o., která má více jak 7 let zkušeností v oblasti developmentu. Oba jednatelé společnosti ručí za dluhopisy také svým osobním majetkem skrz podepsaná ručitelská prohlášení. Management vložil 75 milionů vlastního kapitálu. Investiční tým disponuje zkušenostmi s desítkami transakcí pro fondy globálního charakteru nebo lokální investiční společnosti. K realizaci projektů společnost využívá pečlivě budovaného ekosystému brokerů, finančních institucí a architektonických studií.
Pokud jde o výsledky hospodaření Silverline Ventures s.r.o., tak aktiva byla v roce 2020 na úrovni 9,8 milionu Kč. Obrat pak činil 13,5 milionu Kč a provozní zisk byl na úrovni 279 tisíc Kč. Daňové přiznání k DPPO za jednotlivé roky a další informace k výsledkům hospodaření najdete zde.

 

Silverline Ventures

 

Rizika jsou pro investory popsána na platformě Dluhopisomat: investice do dluhopisů jsou obecně vnímány jako méně rizikové než například akcie. U korporátních dluhopisů, se kterými se na trhu neobchoduje, je důležité zejména riziko kreditní. To je spojené se skutečností, že nákup dluhopisů je v podstatě poskytnutím půjčky emitentovi. A stejně jako jakákoliv jiná forma půjčky je i tato spojena s rizikem, že dlužník nebude schopen dostát svým závazkům. Investoři si také musí dát pozor na sníženou likviditu. Výhodou u této emise je, že je emise dluhopisů plně zajištěná pozemky v hodnotě 130 % emitované částky. Další informace naleznou investoři na stránkách Dluhopisomatu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy. Portál finlord.cz má uzavřené partnerství s některými společnostmi, které jsou zmíněné v obsahu portálu. Pokud čtenář použije odkaz směřující na web partnera, můžeme získat provizi, která ale čtenáře nic nestojí. Provize slouží pro další zvýšení kvality obsahu. Skupina důsledně dbá na to, aby provize nijak neovlivnila objektivitu prezentovaných informací.

15.6.2022

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.