Finlord Sněmovna financí

Konflikt s Ruskem: dovoz ropy a plynu do ČR

19.4.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Dovoz ropy a zemního plynu do ČR

Dovoz ropy a plynu je pro ČR klíčový. Současný konflikt s Ruskem vyvolává otázky ohledně závislosti od importu energetických komodit z východu. U ropy se závislost od dovozu z Ruska a dalších zemí bývalého Sovětského svazu dlouhodobě snižuje. U zemního plynu je situace mnohem horší.

 

Přihlaste se do newsletteru a získejte nejenom novinky, ale i seriál dalších podrobných analýz. Sledujte nás také na Twitteru a Facebooku, ať nezmeškáte žádnou novinku.

 

Dovoz ropy z Ruska dlouhodobě klesá

 

Dle ČSU se nejvíce ropy dovezlo loni z Ruska, která má na importu stále podíl 49 %. Ropa z Ázerbájdžánu má podíl 25 %. Pozoruhodný je nárůst importu ropy z USA. Teď už má ropa ze Spojených států podíl 12 %.

 

dovoz ropy

 

Když se podíváme 6 let zpátky, tak tehdy jednoznačně dominoval u ČR dovoz ropy z Ruska (podíl 56 %), viz následující obrázek importu ropy v roce 2015. Velmi vysoký byl i dovoz z Ázerbájdžánu a Kazachstánu. V roce 2010 tvořil import ropy z Ruska až 60 % dovozu této komodity.

 

dovoz ropy 2015

 

Dovoz plynu z Ruska naopak prudce stoupl

 

U zemního plynu je situace opačná. Od roku 2010 se podíl zvedl ze 70 % nad 90 %. Zcela vymizel dovoz norského plynu, který v roce 2009 tvořil pětinu importu.

 

dovoz zemního plynu do ČR

ČR musí nadále zvyšovat energetickou nezávislost

 

Může Rusko omezit dodávky ropy a plynu? Technicky ano, ale ekonomicky by to pro Rusko nemělo žádný význam. Tržby z prodeje fosilních paliv jsou pro zemi klíčové. I při konfliktech s Ukrajinou a Běloruskem se Rusko snažilo o nepřerušené dodávky surovin do západní a střední Evropy.

 

Kvůli energetické bezpečnosti je pro ČR klíčové, abychom do budoucnosti rozvíjeli další zdroje energií. Výrazně stoupne především poptávka po elektrické energii. Rozmach elektromobility je značný. ČEZ ohlásil, že u jeho veřejných dobíjecích stojanů se spotřeba elektřiny zvedla meziročně o třetinu. Naštěstí lze výrobu elektřiny v paroplynových elektrárnách alespoň částečně substituovat výrobou elektřiny v solárních či větrných elektrárnách. V horizontu deseti let by se také měla výrazně zlepšit finanční výhodnost velkých bateriových úložišť, díky kterým bude možné překonat zjevné nedostatky při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů.

 

Disclaimer:

Investice v sobě obsahují riziko a není zaručena návratnost původně investované částky. Vysoké riziko je především u produktů, které využívají finanční páku. Současná ani očekávaná výkonnost nezaručuje výkonnost budoucí. Veškeré informace uvedené v tomto článku nebo na portále Finlord.cz mají pouze informační charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování informací čerpá skupina Finlord údaje z veřejných, důvěryhodných zdrojů a vynaložila přiměřenou péči, aby informace nebyly nepravdivé či zavádějící, nicméně nikterak nezaručuje jejich správnost a neměnnost. Zde uvedené informace neslouží jako nabídka nebo výzva k nákupu či prodeji finančních instrumentů ani nejsou návrhem na uzavření smlouvy.

19.4.2021

5 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE