Finlord Sněmovna financí

Proč growth akcie překonávají value akcie?

9.1.2018

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
organický růst

Proč growth akcie překonávají value akcie? Co stojí za tímto trendem?

 

Jedno z nejznámějších dělení akcií je rozdělení na value (hodnotové) a growth (růstové). Value akcie, jsou specifické nízkou cenou ve srovnání s nejpodstatnějšími fundamenty. Naproti tomu growth akcie se charakterizují vyšším růstem, než je průměrný růst trhu.

 

Chcete další informace, jak dlouhodobě úspěšně investovat? Přihlaste se do našeho newsletteru a zdarma získáte tříměsíční seriál s našimi poznatky, návody a analýzami.

 

Graf níže od agentury Bloomberg a poradenské společnosti Boston Partners ukazuje poměr výkonnosti value akcí a výkonosti growth akcií, respektive ukazuje kumulativní rozdíl ve výkonnosti. Pokud graf roste, tak value akcie mají vyšší výkonnost a naopak, když graf klesá, tak growth akcie mají vyšší výkonnost. Z obrázku je patrné, že od roku 2007 growth akcie výrazně překonávají value akcie.

 

value akcie growth akcie

 

Na grafu níže je index S&P 500 nízko volatilních akcií, který ukazuje mediánový P/E poměr.  Index S&P 500 nízko volatilních akcií v sobě zahrnuje často value akcie. V současné době je mediánový P/E poměr tohoto indexu na úrovni 23 -25 násobku přičemž v minulosti se držel P/E poměr okolo 15 -18 násobku. Vysoké P/E znamená, že cena narostla relativně více než zisky firem.

 

S&P 500 nízko volatilních akcií

 

V posledních letech expanzivní monetární politika a tedy nízké úrokové sazby nahrávaly spíše růstovým firmám a to v podobě vysoké ziskovosti. V neposlední řadě také silnému trendu growth akcií pomáhala vysoká poptávka investorů. Value akcie v posledních letech významně zaostávaly za growth akciemi a proto je možné, že se trend změní. Postupné utahování monetárních politik by mohlo obecně spíše pomoci value společnostem.

Ve výukových balíčcích ukazujeme náš prověřený přesný postup, jak vybíráme growth a value akcie a co konkrétně u jednotlivých společností sledujeme.

9.1.2018

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

9% DLUHOPIS KR REAL NA VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBY