Finlord Sněmovna financí

Fundlift a Wafe: svěží vánek do portfolia?

18.9.2017

10 min.

2
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
wafe 1000

Na platformu Fundlift se dostal projekt Wafe. Společnost chce od investorů získat 5 mil. Kč pomocí dvouletého konvertibilního investičního certifikátu s úrokovou sazbou 10 % p.a.. Wafe s.r.o. plánuje použít získané prostředky na zrychlení vývoje a výroby dalších dvou produktů k ucelení produktové řady, posílení obchodního týmu a expanzi do zahraničí.

 

Wafe se snaží být inovátorem v oblasti vývoje, výroby a prodeje ventilací s rekuperací tepla. Společnost navrhuje a vyrábí rekuperační jednotky pro rodinné domy, bytové jednotky, ordinace a komerční nemovitosti s ohledem na legislativní požadavky. Jako projekt to zní zajímavě. Ovšem je tento nápad zajímavou investicí?

 

Wafe: základem budou 4 ucelené produkty

 

Produkt Wafe je ventilační jednotka s rekuperací tepla ve výkonových řadách 50 až 1000 m3/hodina. Společnost si klade za cíl těmito produkty obsloužit širokou škálu rezidenčních i komerčních budov, které hledají lokální decentrální řešení nebo centralizované řešení v rámci domu. Kromě teploty je díky rekuperačním jednotkám Wafe možné regulovat vlhkost v domě a odfiltrovat prach, smogové prvky a alergeny. Nepochybně tento produkt ocení zejména astmatici a lidé s různým onemocněním dýchacích cest.  Rekuperace přináší úsporu za topení, ale především vytváří zdravý domov a stává se standardem při výstavbě rodinných domů, bytů i komerčních nemovitostí.

 

Jak funguje rekuperační jednotka je vysvětleno na obrázku níže na hlavním produktu společnosti – jednotce Wafe 350.

 

V zimě vydýchaný vzduch (červená šipka na ilustraci níže) uvnitř obydlí mívá standardně teplotu okolo 20C a je odváděn do rekuperační jednotky Wafe. Teplo ze zvětralého vzduchu v jednotce ohřeje podstatně chladnější vzduch, který přichází do jednotky zvenčí (modrá šipka). Wafe 350 se poté postará o to, aby byl zvětralý a odpadní vzduch z obydlí poté vypuštěn ven (čárkovaná červená šipka), zatímco čerstvý a nově ohřátý vzduch vpouští dovnitř obydlí (zelená šipka).

wafe a fundlift

 

Společnost Wafe má v současné době 2 produkty. Těmito produkty jsou  Wafe 350 a Wafe 1000.

 

Wafe 350 je vlajková loď společnosti. V rámci tohoto produktu si zákazník vystačí s jedním entalpickým výměníkem po celou dobu životnosti zařízení. EFS klapkový systém snižuje významně náklady na provoz jednotky a udržuje v budově příjemnou vlhkost. Wafe 350 nabízí 6 režimů, pomocí kterých je chod jednotky libovolně přizpůsobitelný potřebám uživatelů – inteligentní režim, týdenní režim, dovolená, letní režim, noční tichý režim, spánek.

 

Jednotka rovněž nabízí tři funkce, které pomáhají optimalizovat větrání při specifických situacích a to intenzivní větrání, krbové větrání, cirkulace.

wafe 350

 

Wafe 1000: jméno tohoto produktu vychází z kapacity zařízení – až 1000 m3 vzduchu/hodinu. Tento produkt byl již také zařazen do prodeje.

wafe 1000

 

V horizontu 2 let společnost chystá další produkty. Více méně z chystaných produktů jsou klíčové 2 produkty a to Wafe 200 a Wafe 50. Wafe 200 by měl být ještě letos předmětem vývoje a výroby. Plánovaný prodej tohoto produktu je od ledna 2018. Počátkem roku 2018 by měl být vyvíjen a následně vyráběn Wafe 50, přičemž jeho prodej je pak následně naplánován na listopad 2018. Cílem společnosti je totiž dosáhnout ucelené řady 4 produktů, které umožní realizovat 95 % veškerých rezidenčních aplikací. Základní produktová řada 50 – 200 – 350 – 1000 bude průběžně doplňována o další příslušenství a varianty jednotek.

 

Společnost Wafe má v současné době zaregistrovaných 7 užitných vzorů. Zde je nutné podotknout, že ochrana užitným vzorem není tak silná jako ochrana patentem. Navíc v případě expanze do zahraničí je u užitného vzoru nevýhoda ta, že legislativa některých zemí (i evropských) pojem užitný vzor nezná, tudíž tyto země ani užitné vzory neudělují. Produkt se tak jednoduše stává kopírovatelným. Navíc pokud bude chtít firma v rámci expanze registrovat užitné vzory i v jiných státech, tak bude muset jít pouze národní cestou (jinak to u užitných vzorů ani nejde), což ji může stát nemalé náklady.

 

Blíže se na užitné vzory společnosti můžete podívat ZDE

 

Wafe a konkurence

 

Zhruba 40 % celkového trhu ovládá 5 největších výrobců, kterými jsou Centrotec (Brink, Wolf), Zehnder (Paul), Volution (Vent – Axia, InVENTer), Systemair anebo Aldes. V České republice působní například tradiční český výrobce řady rekuperačních jednotek společnost Atrea, a také společnost 2VV, tradiční česko-švédský výrobce řady rekuperačních jednotek, nebo společnost Thermwett.

 

Jak avizovala společnost Wafe, tak produkt Wafe 350 se oproti konkurenčním produktům liší v zásadě z technologického, ale i provozního hlediska. Například obecně se obvykle uvádí hodnota účinnosti rekuperace tepla u konkurenčních jednotek v rozmezí 90-97 %, což je standardní rozmezí funkčnosti jednotek.  Pro srovnání je pak ale podstatná především účinnost při nízkých teplotách (-5 °C) a vyšším průtoku vzduchu.  Takový parametr však firmy zpravidla neuvádějí.  Zásadní je poté především potřeba instalace drahého předehřevu při nízkých teplotách. Předehřev vzduchu neznamená pouze nutnou instalaci této komponenty, ale především zásadně zvýšené provozní náklady jednotky v průběhu let.

 

Rozdíl mezi zařízením se spotřebou 60 Wh a 600-1000 Wh (což je typický příkon rekuperace s předehřevem v této kategorii v zimních obdobích, kdy teplota klesne na úroveň pod bodem mrazu) je zásadní. Uváděné hodnoty efektivity konkurenčních nabídek jsou tímto prvkem výrazně zkreslené.  Spotřebu předehřevu totiž do výpočtu obecně nezahrnují. Jednotku WAFE 350 není třeba nijak zajišťovat proti chladu a mrazu, a to až do teploty -30° C. Jednotka je pro tyto případy kompletně vybavena a nastavena z výroby.

wafe a konkurence

 

Výhoda Wafe oproti konkurenci také spočívá v tom, že už není u ní potřeba dokupovat žádné další komponenty, které jsou nutné k provozu.

 

Prozatím se společnost soustředí na český trh. Následná expanze se bude ubírat na slovenský, maďarský, litevský, ruský, finský, polský a pobaltský trh. Nepochybně pro společnost Wafe bude klíčové spolupracovat s developery a distribučními sítěmi. Výborné by bylo, kdyby měla Wafe přímo už strategického partnera – developera, který by měl podíl na firmě. Také by nebylo od věci napojit se na firmy, které zpracovávají evropské dotace v rámci nízkoenergetických domů.

 

Finanční stránka společnosti Wafe a závěrečné hodnocení

 

 

V první řadě je nutné si uvědomit, že projekt Wafe je projekt na zelené louce. Wafe je momentálně ztrátová společnost. Za rok 2017 očekává ztrátu lehce přes 5 mil. Kč. Firma by dle prognózy měla být od roku 2018 zisková.

 

Společnost začala generovat tržby až v březnu tohoto roku. K 30. 6. 2017 udělala tržby 436 tisíc Kč. V červenci Wafe realizovalo prodeje ve výši 273 tisíc Kč a za srpen společnost evidovala fakturaci přibližující se 1 mil. Kč. Firma za rok 2017 očekává kumulativní obrat přes 3 mil. Kč. Prognóza letošních tržeb není úplně z cesty. Společnost by se za rok 2017 mohla bez problémů přiblížit k 3 milionům Kč.

wafe s.r.o

 

Trošku víc se už nám zdají být přestřelené tržby v dalších letech. Společnost totiž očekává celkové tržby v roce 2018 ve výši 20,4 mil. Kč, z čehož prodej výrobků dělá 19,4 mil. Kč. Meziročně by se jednalo o nárůst tržeb o přibližně 570 %. Dle prospektu Wafe v rámci plánování prodejů do konce roku 2017 očekává postupný náběh až k 15 – 20 kusům jednotek měsíčně. Aby tedy společnost měla tržby k 20 mil. Kč, tak by musela měsíčně prodávat zhruba těch 20 kusů, což je dle našeho názoru celkem ambiciózní cíl pro rok 2018.

wafe

 

Vlastní kapitál společnosti je v záporu 4,8 mil. Kč, přičemž za rok 2017 by měl být -5,6 mil. Kč. Většina závazků je vůči společníkům. Společnost tedy byla financována formou úvěrů dominantně od mateřské společnosti Rekupa s.r.o. a pak od spřízněné společnosti Telia Call a.s.

 

Wafe v rámci programu pro inovace a podporu podnikání technologických firem získala na pořízení forem od banky UniCredit Bank (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s) investiční úvěr ve výši 4 mil. Kč se splatností 2 roky s předpokladem restrukturalizace do provozního financování.

 

Ke dni 30. 6. 2017 bylo z tohoto úvěru vyčerpáno 2,3 mil. Kč a zbytek úvěru bude dle plánu společnosti čerpán do konce září 2017.

 

Důležitá informace pro investory je, že pokud by došlo k defaultu, tak je splatnost úvěru UniCredit Bank nadřazena splatnosti investičních certifikátů z Fundliftu. Spřízněná společnost a mateřská společnost se dle prohlášení v prospektu uspokojují až nakonec.

 

Podívejme se na tři možné scénáře: bankrot, mírné zaostání za plánem, úspěch. Dlouhodobý hmotný majetek společnosti bude ke konci roku 2018 ve výši téměř 11 mil. Kč, nicméně budou jej tvořit zejména formy na výrobu jednotek. Při bankrotu by likvidační hodnota takovéhoto majetku mohla být i nižší než 30 %. Zásoby ke konci roku 2018 by měly být ve výši 5,5 mil. Kč. U nich lze očekávat likvidační cenu ve výši max. 50 %. Pohledávky neuvažujeme, protože pokud by nebyl odbyt, tak by nebyly ani vysoké pohledávky. Likvidační hodnota majetku v případě bankrotu by se mohla pohybovat v nižších jednotkách milionů Kč. To by stačilo na pokrytí úvěru od banky ve výši 4 mil. Kč + naběhlé úroky. Zbytková hodnota by pak šla Fundlift investorům a až pak by byli vyplaceni ostatní dlouhodobí věřitelé.

 

Pokud by projekt Wafe mírně zaostal za plánem, tak by došlo ke konverzi do podílu na firmě, což by pro Fundlift investory nebylo moc šťastné, jelikož by dostali podíl méně než 8 %. Takovýto podíl by nebyl příliš atraktivní. Investorům by se jen zafixoval kapitál ve firmě s nejistou budoucností.

 

Třetí variantou je úspěch projektu na základě představeného plánu. To bude ovšem záležet na více faktorech. Například jak se společnosti podaří dostat k developerům (malým i velkým), jaká bude chybovost zařízení, jak budou stíhat instalaci zařízení atd… V případě úspěchu by Fundlift investoři získali roční výnos 10 % p.a., jelikož firma by certifikáty v plné výši splatila.

 

Investoři si k uvedeným třem scénářům musí přiřadit míru pravděpodobnosti. A určitě je vhodné srovnat projekt s jinými dostupnými investičními příležitostmi. Když se jenom podíváme na ČR burzu, tak u společnosti ČEZ získávají investoři roční dividendu 33 Kč na akcii, přičemž cena akcie je kolem 430 Kč. Dividendová výnosnost je tedy 8 % (33/430).

 

Naše rozhodnutí o tom, jestli jsme investovali, mají k dispozici předplatitelé služby PORTFOLIO MANAŽER.

18.9.2017

10 min.

2
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

NEZAPOMEŇTE SI ZDARMA STÁHNOUT INVESTIČNÍ VÝUKOVÝ BALÍČEK