Finlord Sněmovna financí

FUNDLIFT A NANITS: ZBOŘÍ KOMIKSY SVĚT?

8.8.2017

12 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
Nanits comics

Na platformu Fundlift se dostal projekt Nanits. Společnost chce od investorů získat 3,5 mil. Kč pomocí tříletého konvertibilního investičního certifikátu s úrokovou sazbou 10 % p.a.. Nanits Universe plánuje použít získané prostředky na business development, IT vývoj, PR, marketing a vývoj obsahu vlastního komiksu.

 

Služba Nanits posouvá komiksy na zcela novou úroveň, jelikož přináší balíček nástrojů a služeb, který mění přístup k vytváření, vydávání a čtení komiksů. Je tento nápad zajímavou investicí? Pojďme se podívat na stěžejní informace.

 

Nanits přináší více než čtení komiksů

 

Nanits Universe si klade za cíl vtáhnout čtenáře komiksů přímo do děje. Tvůrci projektu totiž odstranili obracení digitálních stránek, díky čemuž může čtenář nekonečně scrollovat příběhem. Komiks je vrstvený, vytváří prostorový efekt a při čtení se celé scény hýbou. Atmosféru doplňuje na míru složený soundtrack, který se mění dle toho, v jaké fázi příběhu se čtenář zrovna nachází.

 

Co se nám osobně velmi libí na celém projektu, tak je rozhodně nástroj na tvorbu komiksů. V rámci tohoto nástroje si každý může vytvořit vlastní komiks a současně jej vypublikovat na platformě Nanits. Tuto službu ocení zejména mladí talentovaní výtvarníci a ilustrátoři, kteří se chtějí v této oblasti realizovat.

 

Osobně si myslíme, že projekt může být užitečný i pro jazykové/klasické školy či jedince, kteří se chtějí naučit cizí jazyk. Přeci jenom zábavná forma obrázků s textem v cizím jazyce pomáhá rychleji se daný jazyk naučit.

 

Společnost se svým nápadem zaznamenala úspěch i v několika soutěžích.

Nanits

 

Kdo za projektem stojí

 

Ve vlastnické struktuře je 5 fyzických osob a 1 právnická osoba. Jejichž podíly jsou následující:

Nanits Universe vlastníci

 

Jádro projektu tvoří dva komiksoví nadšenci, spoluzakladatelé s majoritním podílem Robert Kaločai a Michael Petrus. Dále je v týmu zhruba 20 kreslířů, koloristů, tvůrců písmen, vývojářů, 3 D modelářů a dalších.

 

Robert Kaločai je CEO projektu. Vystudoval střední průmyslovou školu v Karlových Varech a následně pracoval jako webdesignér. Dále pak pracoval jako editor, promo producent a art director.

 

Michael Petrus má v projektu funkci creative director a kolorista. Jako ilustrátor a komiksový kreslíř má 10 letou praxi a veřejnost jej může znát díky spolupráci s časopisem ABC. Dále se věnoval různým vzdělávacím, komerčním a zábavným projektům. Pan Petrus v roce 2013 spoluzaložil ilustrátorské studio, které prosazuje komiks i do reklamní sféry.

 

U managementu nám chybí člověk od financí s dlouholetými manažerskými schopnostmi anebo člověk, který má dlouholeté zkušenosti s prodejem a to i navzdory tomu, že jeden ze spoluzakladatelů Nanits má menší zkušenosti s podnikáním.

 

Nanits vs. konkurence: budou průmyslová práva a distribuce problém?

 

Vzhledem k tomu, že komiks existuje více než 80 let, tak je na trhu mnoho vydavatelství se zvučným jménem. Jde zejména o tyto společnosti – Marvel, DC Comics, Valiant, Dark Horse atd. Tyto firmy se soustředí na klasický tisk a digitální komiks, což je ale ve své podstatě jen převedený tiskový komiks do digitální podoby.

 

Digitální komiksy tvoří pouze 10 % z celkových (tisk + digital) ročních tržeb ze světa komiksu. Například v USA v roce 2015 byly tržby z komiksového světa přes 1 miliardu dolarů. Obrovský komiksový trh je také v Japonsku (manga). V roce 1985 se prodalo manga komiksů za přibližně 121 miliard japonských jenů. Nicméně toto číslo se do roku 2014 zvýšilo na zhruba 226 miliard jenů.

 

Ačkoliv je nyní doba IT a celý svět frčí na tabletech, mobilech a PC, tak u komiksů tomu tak není. A proč? Protože nabídka určuje poptávku. Když se 90 % prodejů uskuteční v tištěné formě, tak proč by tyto obří korporace přeci měly utrácet za nějakou inovaci?! Pokud si tedy čtenáři chtějí číst komiksy v elektronické podobě, tak ať si koupí nekomfortní převedenou tiskovou formu do digitální podoby.

 

Skutečně, projekt Nanits je prozatím unikátní a originální záležitostí na trhu. Zpracování projektu je velmi pěkné a pokrokové. Myslíme si, že si Nanits získá své fanoušky a to platí dvojnásob vzhledem k tomu, že společnost má ambice proniknout na více zahraničních trhů (zejména na západ). To se ovšem časem nemusí líbit velkým korporacím, jejichž lví podíl si bude usurpovat „nějaká“ nová firma. Říká se, že kdo přijde první, tomu patří trh, ale bude tomu tak i v tomto případě?!

 

Velké komiksové společnosti mají dostatek kapitálu na to, aby brzy vyvinuly podobnou a možná i sofistikovanější platformu pro komiksy a díky svému jménu a kontaktům na distribuci ji pak rychle a levněji protlačili mezi lidi.

 

Nanits v prospektu zmiňuje globální ochranu práv k duševnímu vlastnictví. Ovšem nutné je podotknout, že globální ochrana práv k duševnímu vlastnictví neexistuje! Obecně průmyslová práva lze chránit cestou národní, regionální a mezinárodní (mezinárodní cesta není celosvětová cesta- nezahrnuje totiž všechny státy na světě).

 

Nanits má v plánu získat patentovou ochranu v USA. To by z pohledu tamní legislativy nemusel být problém, jelikož Spojené státy americké udělují patenty na předměty, které nejsou tak docela technickým řešením (software). Čili pokud by se společnosti Nanits podařilo dosáhnout patentové ochrany v USA, tak by to americké konkurenční firmy měly těžké.

 

V Evropě a některých asijských státech to Nanits bude mít horší, jelikož software je chráněn prostřednictvím práva autorského jako dílo literární. Konkrétně Čl. 52 odst. 2 EPC vylučuje počítačové programy z patentovatelnosti. Patentovat jde pouze takový vynález, kde je počítačový program jeho součástí a kde má počítačový program technický účinek, který přesahuje běžnou interakci programového vybavení. To tedy znamená, že se Nanits může stát docela snadnou kopírovatelnou kořistí velkých komiksových korporací.

 

Možné mezery vidíme také v distribuci Nanits. Společnost se zaměřuje především na online marketing (PPC, Google Ads a FB kampaně), což je nepochybně dobře, ovšem myslíme si, že tato cesta není úplně strategická, když 90 % prodejů se uskutečňuje v tištěné formě. Domníváme se, že by Nanits měla navázat spolupráci také s offline distribučními kanály. Patrně se bude komunita komiksových nadšenců tvořit v blízkosti komiksových shopů.

 

Tvorba komunity je důležitá a u samotné platformy Nanits nám chybí. V prospektu není uvedeno, jak se bude komiksová komunita kolem platformy tvořit. Od věci by nebylo, kdyby management vymyslel podobnou věc, jako má například Dropbox  – něco ve stylu „pozvi své kamarády za nějakou odměnu“. Na platformě Nanits by mohla být také čtenářská diskuze, díky níž by mohla komunita vznikat.

 

platforma Nanits

 

platforma Nanits

 

Je finanční stránka Nanits Universe až příliš optimistická?

 

Jak je uvedeno v prospektu, společnost Nanits Universe LTD. je právnickou osobou založenou dle britského práva a se sídlem ve Velké Británii. Nanits je i britským daňovým poplatníkem. Pro účely zaštítění operací v ČR má vytvořen odštěpný závod (ten má české IČO a je českým daňovým poplatníkem). Oba subjekty vedou oddělené účetnictví (jeden podle UK účetního standardu, druhý podle CZ účetního standardu). Odštěpný závod v ČR nese především náklady související s běžnou agendou běhu projektu, a je součástí sumy majetku právnické osoby (tedy britské LTD společnosti). V souladu s příslušnými právními předpisy je zapsán v obchodním rejstříku, ale nemá právní osobnost.

 

Společnost Nanits chce získávat příjmy ze tří klíčových zdrojů a jednoho doplňkového zdroje:

1.Tržby z prodeje vlastního digitálního komiksu Nanits Chronicles. Cena je nastavena na 5,99 liber. Předplatné je formou kreditu, prodej merchandisingu spojeného s vlastním komiksem (figurky, plakáty atd.).

 

2.Marže z prodeje komiksů a hudby externích autorů podle podílů 30/70: autor si nechává 70 % z prodeje jeho díla, což je více než získá u klasického vydavatelství; Nanits získá provizi ve výši 30 %.

 

3.Tržby z prodeje komiksů vzniklých v inkubátoru: Komiksy vzniklé v inkubátoru společnosti budou mít obrácenou strukturu provizí, než komiksy prodávané externími autory bez „inkubátorové podpory“. To znamená, že autor v tomto případě dostává (kromě peněz na tvorbu komiksu) 30 % z prodeje a Nanits Universe  si nechává 70 %.

 

4.Příjmy z vedlejší ekonomické činnosti: zahrnují například product placement, peníze z partnerství, protiplnění od partnerů společnosti za jejich prezentaci na veletrzích apod. Tyto příjmy představují velice minoritní podíl celkových výnosů společnosti, který v roce 2020 bude dosahovat zhruba 0,7 % výnosů.

 

Pokud jde o dosavadní tržby, tak z hlediska ziskovosti podnikatelského záměru narážíme na problém, že je v nich zahrnut výtěžek z kampaně na Kickstarteru. Reálné tržby za prodej komiksu jsou jenom 14 000 Kč. Tato tržba byla dosažena v červnu 2017, kdy společnost začala prodávat.

 

Nanits Universe finance

Aktivace nehmotného majetku ukazuje ocenění práce, která byla vynaložena na vytvoření nehmotného majetku. Tento výkon je ale nepeněžní položkou. Pro aktivaci obecně platí, že pokud se neprodá aktivovaný majetek či se díky němu nevygeneruje dodatečná tržba, tak bude jenom ztrácet na hodnotě díky odpisům. A to může být problém v budoucnosti.

 

EBITDA je opět ovlivněná zmíněnou aktivací. Reálně žádné tržby nevznikly a tím ani žádný peněžní přítok do firmy (kromě peněz z Kickstarteru). Firma prozatím za období leden až červen spálila 772 000 Kč (650 644 – 1 423 002) kapitálu investorů. Za celý rok 2017 by očekávaný odtok kapitálu měl být přes 2 miliony korun.

 

Nanits patrně „přestřelil“ prognózu buď očekávaných výnosů anebo poptávky po kapitálu. Jelikož tržby v roce 2017 bez aktivace by měly být 2,6 milionu Kč. 2,7 milionu (peněžní tržby – peněžní náklady) by měl být úbytek hotovosti. V roce 2018 se pak už očekávají vyšší peněžní tržby (výkony bez aktivace) než peněžní náklady. Pokud společnost Nanits nepotřebuje tolik hotovosti, tak mohla vybrat klidně méně finančních prostředků a později by mohla případnou potřebu dofinancovat levnějším úvěrem ve formě emise dluhopisů. Není to tedy optimální struktura financování. V konečné fázi pak Nanits tímto krokem zbytečně přeplácí. Pokud má nějaká firma přebytek financování ve výši 1 mil. korun a platí ročně 10 % úrok, tak ročně zaplatí o 100 tisíc korun více než by bylo potřeba.

 

Druhá (mnohem pravděpodobnější) varianta pak je, že očekávané výnosy jsou nadhodnoceny a pomocí vyššího výběru peněz na Fundliftu si management dělá bezpečnostní polštář pro nečekané výdaje. Investoři by tedy měli být ostražití a raději počítat s horším průběhem finanční výkonnosti.

 

Očekávaný nárůst tržeb je do budoucna značný, což znamená, že firma by se dle očekávání měla dostat do zisku už příští rok, a to i po odečtení aktivace dlouhodobého nehmotného majetku.

Nanits komiksy

Nanits Universe komiks

 

Společnost plánuje plné splacení dluhopisů při splatnosti a nepředpokládá konverzi do podílu ve firmě.

 

Pokud bychom uvažovali s projekcí dle prospektu, tak konverze certifikátu do podílu by mohla být pro Fundlift investory nejvýnosnějším řešením. V roce 2020 je naprojektována EBITDA na úrovni 14 mil. Kč. Když použijeme konzervativní násobitel P/E 6, tak by hodnota společnosti byla více než 80 milionů Kč. Dle prospektu je teď společnost ohodnocena na přibližně 30 mil. Kč (valuation cap). Očekává se, že se hodnota zvýší 2,7 násobně (80/30). Pokud by tento scénář reálně nastal, tak podle emisních podmínek dle bodu 2.2.1. mohou investoři vyvolat konverzi do podílu, a to tak, že projeví zájem alespoň 20 % investorů (dle objemu). Nicméně tady je problém, že se investoři navzájem neznají….

 

Závěrečné hodnocení Nanits

 

Samotná myšlenka platformy s komiksy a možností komiksy vytvářet je krásná. Už méně nás nadchl prolog k Nanits Chronicles (grafika pěkná, ale text v nás nevyvolává potřebu koupit si další díl). Software Nanits není možné patentovat v řadě zemí, čímž se projekt do jisté míry stává snadno kopírovatelný.

 

V managementu nám chybí člověk od financí, který má manažerské zkušenosti a dlouholeté zkušenosti s prodejem.

 

Společnost se zaměřuje především na online marketing, zatímco 90 % prodejů se uskutečňuje v tištěné formě. V prospektu jsme kromě komiksových veletrhů nenašli strategii, která by pojednávala o spolupráci s offline distribučními kanály (například s klasickými komiksovými shopy a jinými, kde se patrně sdružuje komiksová komunita). Na platformě Nanits nám chybí klasické prvky, které podporují zmíněnou komunitu nadšenců – například diskuze nebo odměna za to, že si čtenář či autor přizve kamaráda.

 

Pokud jde o finanční stránku Nanits, tak zde se pracuje s velkými očekáváními, ale s malými  dosavadními výsledky. Investoři z ní jen těžce vydedukují záměry a v konečné fázi i samotnou hodnotu společnosti.

 

Naše rozhodnutí o tom, jestli jsme investovali, mají k dispozici předplatitelé služby PORTFOLIO MANAŽER.

8.8.2017

12 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

INVESTUJETE V ZAHRANIČÍ? MĚNOVÉ ZAJIŠTĚNÍ MŮŽE BÝT ZDARMA.