Finlord Sněmovna financí

Čím dražší nákup, tím nižší výkonnost

25.8.2017

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
CAPE a P/E

Výkonnost investic záleží do značné míry na tom, jak draze nebo levně je investor pořídí. Výhodnost nákupu si ale nesmíme plést s cenou. Cena může být klidně 1000 USD a může se jednat o levnou investiční příležitost a naopak cena může být 0,5 USD a přitom to je drahá investice. Cenu, kterou platíme za investici, musíme vždy poměřovat s vnitřní hodnotou nebo výnosovou schopností daného instrumentů. Existuje řada přístupů. V následující analýze představíme akciový indikátor CAPE, což je indikátor sestavený profesorem Shillerem.

 

Přihlaste se do našeho newsletteru a pravidelně budete dostávat informace o ohodnocení různých akciových trhů ve světě. Taktéž získáte tříměsíční seriál o zodpovědném investování s našimi postupy, myšlenkami a analýzami.

 

CAPE ukazuje cyklicky očištěný poměr ceny akcie k zisku na akcii. Vypočte se jako současná cena akcie děleno průměrný zisk na akcii za posledních 10 let. Takto dlouhá doba by už měla být dostatečná na to, aby ukázala, jak dokáže zkoumaná společnost generovat zisky v průběhu celého ekonomického cyklu od recese po expanzi.

 

Dlouhodobý trend CAPE i P/E poměrů je podobný. Když je drahý jeden ukazatel, tak je drahý i druhý. Nicméně můžeme pozorovat krátká období, kdy nejsou ukazatele v souladu, což je většinou ve zlomových okamžicích na počátcích a koncích významných pohybů cen akcií. Momentálně je hodnota CAPE v USA kolem 29,7 a P/E je kolem 24,2.

 

CAPE a P/E

 

Nízké CAPE zaručí dobrou výkonnost i v nejhorším scénáři

 

Následující tabulka, která je založena na datech pro index S&P 500 z období od 1926 do 2016 ukazuje průměrné výnosy v následující 3, 5 a 10 let po zařazení hodnoty CAPE do některého z pásem. Výsledek asi nikoho nepřekvapí. Když byl CAPE nižší než 10 (třeba na konci 70. a počátkem 80. let), tak v následujících třech letech byla průměrná roční výnosnost 19,8 %. V následujících deseti letech pak byla průměrná roční výnosnost 15,5 %. Naopak, když byl ukazatel CAPE nad hodnotou 25, tak průměrná výnosnost v následujících třech letech byla jenom 0,4 % a průměrná výnosnost v následujících deseti letech byla 3,9 % p.a..

 

Výkonnost dle CAPE

 

Průměrné výnosnosti ale nedokážou ukázat cenové výkyvy, se kterým se investoři mohli setkat v průběhu času. Následující tabulka ukazuje nejlepší a nejhorší výkonnost v následujících třech, pěti a deseti letech v uvedeném souboru dat. Z údajů lze vyčíst hned několik významných skutečností.

Max-min výkonnost dle CAPE

Pokud investoři nakoupili akcie levně, tedy při CAPE méně než 15, tak při desetileté držbě v následujícím období dosáhli i v nejhorším období kladný výsledek na úrovni 2,7 % p.a.. Jinými slovy, pokud dokážete skutečně levně koupit, tak se nemusíte bát recese či finanční krize. Dalším důležitým poznatkem je skutečnost, že ceny mohou dále stoupat, i když už jsou akcie předražené. Když bylo CAPE 25 a více, tak v nejlepším tříletém období, které následovalo, bylo průměrné roční zhodnocení téměř 30 % (cena akcií se za tři roky zdvojnásobila). A poslední důležitou skutečností je fakt, že drahé investice mohou v krátkém období zaznamenat prudký propad – při CAPE nad 25 bylo nejhorší tříleté období s výnosy -42,4 % ročně (jedná se o období Velké deprese). Nicméně v dlouhém období se nakonec i drahá investice do akcií může zhodnotit.

 

Tabulka také ukazuje skutečnost, které jsme se už věnovali v řadě předchozích analýz – v dlouhém období se anualizované cenové výkyvy zmenšují a nastává přibližování maximálních a minimálních hodnot k průměrům.

 

Podíváme-li se na úvodní graf, tak můžeme vidět, že v posledních dekádách jsou hodnoty CAPE pod 15 neznámým pojmem. Investoři si musí zvyknout na to, že ohodnocení se bude čím dál častěji pohybovat nad hranicí 20. Čekání na rozsáhlé korekce se vůbec nemusí vyplatit, jak jsme si ukázali v tomto článku.

25.8.2017

4 min.

Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

ZDARMA KE STAŽENÍ ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ STRATEGIE