Finlord Sněmovna financí

Víte, jak časté jsou bankroty start-upů?

3.7.2017

3 min.

1
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page
pošpiněné ruce

Od roku 2010 mají podle poradenské společnosti CBInsights internetové start-upy největší podíl (70 %) na bankrotech nových technologických firem. To je docela překvapující údaj vzhledem k tomu, že většina kapitálu od investorů směřuje právě do internetového sektoru. Od roku 2010 se také zvýšil podíl úmrtnosti start-upů v odvětví mobilních a telekomunikačních technologií.

 

Naopak snížila se úmrtnost start-upů v oblasti software, kdy v roce 2010 byl jejich podíl na bankrotech kolem 12 % a v roce 2013 už byl jen 2 %.

bankroty start-upů

 

Společnosti v nejranějších fázích vývoje jsou nejvíce ohrožené, jelikož nemají dostatek finančních prostředků, mnohdy jim chybí i zkušenosti a jejich produkty jsou nezralé.  Většina společností ukončila činnost předtím, než získala od investorů kapitál 1 milion USD a téměř 70 % start-upů zbankrotovalo před dosažením financování 5 milionů a víc.

 

Zatímco průměrná velikost získaného kapitálu u zbankrotovaných firem byla 11,3 milionu, tak mediánová velikost získaného kapitálu zbankrotovaných firem byla 1,3 milionu.

bankroty start-upů

 

20 měsíců je průměrná doba mezi posledním kolem financování a bankrotem start-upů

 

71 % společností fungovalo méně než dva roky poté, co proběhlo poslední kolo financování. Některé společnosti mohou však fungovat až 5 let po jejich posledním kole financování. Průměrná doba bankrotu je však 20 měsíců od posledního kola financování. Mediánová doba do bankrotu je pak 16,5 měsíce. V průměru trvá akvizice 2 – 4 měsíce což znamená, že pokud start-up nezlepší své provozní výsledky do 15 měsíců od posledního kola financování, tak se s velkou pravděpodobností dostane do finančních problémů.

bankroty start-upů

 

Bankroty nejsou specifické pro určitý sektor, ale dějí se ve všech odvětví. Investování do start-upů není už jen záležitostí velkých institucionálních investorů. S rozmachem equity crowdfundingu se totiž investování do start-upů dostalo i mezi drobné investory. Takovéto investice jsou ovšem vysoce rizikové. Z tohoto důvodu by měli drobní investoři věnovat značnou pozornost především analýze daného start-upu a také se snažit co nejvíce diverzifikovat rizika.

 

3.7.2017

3 min.

1
Pošlete informace kamarádům:Share on FacebookPin on PinterestShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someonePrint this page

Mohlo by Vás zajímat:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

ČETLI JSTE UŽ NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY Z P2P SVĚTA?