Finlord Sněmovna financí

9% dluhopis KR Real na vybudování zázemí potravinářské výroby

–LHŮTA PRO ÚPIS DLUHOPISŮ SKONČILA–

Společnost KR Real s.r.o. v současnosti poptává od investorů kapitál 300 mil. Kč pomocí tříletého dluhopisu (splatnost 1. 10. 2021) s úrokovou sazbou 9 % p.a.. Úrok je vyplácen měsíčně. Minimální investice je 50 tisíc Kč. Prospekt k emisi byl schválen ČNB. Investoři podobně jako u jiných dluhopisových emisí neplatí žádné poplatky.

 

Získané prostředky z emise plánuje tato mladá česká potravinářská společnost použít na rekonstrukci vlastní nemovitosti, konkrétně k dostavbě výrobní haly a tří dalších navazujících halových objektů. Z upsaných finančních prostředků dále nakoupí výkonnější mlýn a nové lyofilizátory na sušení ovoce, tedy technologie pro rozšíření výroby svých produktů. Pokud se naplní rozvojové plány, tak se společnost stane lídrem v oblasti inovativních cereálních a obdobných výrobků.

 

Zanechte nám na sebe kontakt a my Vám zašleme informační materiály k projektu.


Jméno a příjmení

Email

Telefonní číslo

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

Společnost momentálně potřebuje peníze na dobudování výrobních zařízení, ne na marketingové a prodejní aktivity (rozsáhlé distribuční smlouvy už má podepsané), což se u rozvíjejících se společností tak často nevidí. Prospekt a další materiály společnosti ukazují, že podnikatelský plán je realizovatelný. Firma se, samozřejmě, potýká s určitými riziky a specifickými problémy, což je ale typická charakteristika všech rozvojových projektů.

 

Prospekt odhaluje prudký nárůst tržeb

 

Společnost KR Real funguje od roku 2012, kdy zakladatelé uvedli na trh první bezlepkový produkt s názvem Obezin a zainvestovali 7 milionů korun do budování značky potravinového doplňku. Koncem roku 2015 už společnost k funkčnímu programu hubnutí vyvinula nový produkt s názvem Zdravá snídaně, jenž značně překonal prodejní očekávání. Místo původně odhadovaných 10 tisíc výrobků měsíčně, se jich už loni na deseti světových trzích prodávalo přes 100 tisíc, ve špičkách až 250 tisíc měsíčně.

 

Po uvedení Zdravé snídaně na trhy východní a jižní Evropy nastal největší zlom ve fungování a obratu společnosti, který bude letos dle dosavadního vývoje pravděpodobně atakovat hranici 80 milionů Kč. K tomu v Česku přispívají retailové řetězce jako Globus, Rossmann či Coop a na Slovensku Tesco, Billa a mnoho dalších. S produkty společnosti se už můžeme běžně setkat. Viz následující obrázek z e-shopu www.obezin.cz:

 

Obezin Zdravá snídaně KR Real

 

V prospektu (strana 69) je pro investory tabulka podepsaných nejvýznamnějších smluv na dodání produktu Zdravá výživa, viz následující obrázek:

 

KR Real dluhopisy podepsané smlouvy

Nejprudší nárůst prodejů se předpokládá v Číně, kde jsou už teď podepsané pětileté smlouvy se dvěma zákazníky na dodání produktů za minimálně 23 milionů dolarů (cca 500 milionů Kč). Nicméně i spolupráce s distribucí v Izraeli vypadá do budoucnosti velmi nadějně. Emitent se domnívá, že by mělo být s ohledem na současné trendy ve zdravé výživě, pozici jeho výrobků na globálních trzích a malou konkurenci v segmentu bezlepkových ovesných vloček možné navýšit výrobu v kelímku na cca 5 mil. ks měsíčně a dosáhnout při výrobě v tomto segmentu obratu přesahujícím 700 mil. korun ročně, a to v horizontu max. 5 let.

 

V přípravě je také projekt „OBEZIN SPORT CUP”, který umožňuje jednotlivě balit tekuté, nebo drcené substráty, a ty následně mísit s libovolnou tekutinou pro vznik nápoje. Tento projekt se připravuje déle než 2 roky a měl by být dokončen v únoru 2019, kdy bude poprvé prezentován na veletrhu BIOFACH v Německu. Stane se tak zásadním prodejním artiklem vedle produktu OBEZIN Zdravá snídaně. U tohoto projektu Emitent očekává, že by prodejní výsledky mohly překonat v krátké době i prodeje produktu OBEZIN Zdravá snídaně.

 

Připravovaný projekt OBEZIN SPORT CUP by měl do 5 let produkovat také 5 mil. výrobků měsíčně. Očekávaný obrat v tomto segmentu by mohl být v rozsahu 420 mil. korun ročně a po 5 letech by měl již dosahovat po skokových navýšeních v prvním období stabilního růstu 7 až 10 % ročně.

 

Momentálně dodává společnost produkty na tyto trhy: Česká republika, Rusko, Řecko, Maďarsko, Slovenská republika, Černá hora, Polsko, Čína, Izrael, Bulharsko, Rumunsko, Filipíny. Dokončují se smlouvy pro Španělsko a Brazílii. V přípravě jsou jednání s USA, Mexikem, Německem, Itálii a Francii.
Další významný nárůst tržeb se očekává díky schválené certifikaci IFS (udělená 21. září 2018). Tato certifikace bude mít pozitivní dopad na objemy prodeje výrobků, např. jen ALDI po získání certifikací objedná 60.000 ks výrobků měsíčně. Nespornou výhodou produktu Zdravá snídaně je splnění náročných požadavků na zařazení do kategorie zdravotního prostředku, což po dokončení certifikace Medical device umožní zákazníkům žádat o spoluúčast na proplácení jeho pořízení zdravotními pojišťovnami. Po získání certifikace IFS se KR Real kromě certifikace Medical device zaměří na vyřízení certifikace Košer, která bude mít za následek zvýšení exportu.

 

Současné výrobní prostory a stroje vůbec nestačí

 

Emitent od začátku roku 2017 budoval rozsáhlé výrobní a technologické zázemí pro potravinářský provoz. Součástí tohoto projektu bylo také odstranění jeho slabých stránek, za které Emitent považoval zejména nákup sušeného ovoce od externích dodavatelů, nákup ovesných vloček od externích dodavatelů nebo nákup papírových kelímků od externích dodavatelů. Všechna tato problematická místa se podařilo odstranit pořízením vlastní sušící kapacity konvenčním způsobem a cca 60 % ovoce je dnes sušeno ve vlastních kapacitách za výrazně nižších nákladů a vyšší kvality. KR Real nyní provozuje vlastní mlýn na ovesné vločky, což byla nejsložitější instalace ze všech technologií s ohledem na složitost zařízení a také s ohledem na nutnost implementovat do výrobních procesů nové postupy jako např. skladování surovin v silech, doprava těchto surovin dopravníky atd. Současná kapacita tohoto zařízení je na cca 6 mil. ks výrobků měsíčně, což umožňuje poměrně dlouhodobý růst v tomto segmentu s tím, že část kapacity tohoto zařízení se dá obchodovat směrem k třetím osobám či subjektům.

 

Momentálně již Emitent instaluje zařízení pro tisk a výrobu papírových kelímků, což zásadně zkrátí výrobní lhůty směrem k odběratelům a sníží skladové zásoby obalového materiálu na nezbytné minimum.

 

Letos provedl emitent z vygenerovaných zisků a z prostředků, které získal emisí předchozích dluhopisů, následující investice celkem za 19,4 milionu Kč.

 

KR Real dluhopisy zařízení

 

Společnost KR Real zakoupila v prosinci 2017 bývalý statek JZD v Domaželicích. V lednu 2018 začala rekonstrukce celého areálu a rekonstrukce probíhala i na podzim 2018. Emitent předpokládá dokončení I. etapy v roce 2018, tzn. stávající haly rekonstruovat a plně uvést do provozu. Emitent zahájil přípravu na výstavbu dalších dvou hal, odkoupení dalších pozemků a výstavbu vlastní chladící a mrazící haly. Součástí záměru je také pořízení II. mlýnské technologie, lyofilizátoru, sušiček a výrobní linky pro produkt OBEZIN SPORT CUP.

 

Investice do nákupu uvedené nemovitosti činily v prosinci roku 2017 3,5 mil. Kč, náklady na rekonstrukci v období leden – květen 2018 činily 15 mil. Kč. Odhadovaná cena nemovitosti ke dni vyhotovení Prospektu činila 39 mil. Kč. Předpokládané další investice budou činit cca 100 mil. Kč, přičemž se bude jednat o výstavbu nové haly a zakoupení souboru technologií.

 

Obrázky rekonstruované haly v Domaželicích:

 

KR Real dluhopisy hala

KR Real dluhopisy hala 2

 

Obrázek části technologických zařízení:

 

KR Real dluhopisy hala 3

 

Finanční situace odpovídá začínající společnosti

 

Pozitivní zprávou je, že společnost KR Real byla v posledních letech zisková. V loňském roce měla tržby 9,3 milionu Kč a čistý zisk 720 tisíc Kč. Na tomto místě je ale nutné upozornit na to, že v roce 2016 a 2017 ještě nebyly domluvené rozsáhlé distribuční kontrakty v zahraničí. Ty nastoupily až letos. Díky nim by se tržby mohly v tomto roce zvýšit až k 80 milionům Kč.

 

KR Real dluhopisy výsledovka

 

Z hlediska rozvahy je významné zvýšení vlastního kapitálu na 2,7 mil. Kč a dlouhodobých závazků na 16 mil. Kč. V dlouhodobých závazcích jsou dluhopisy, které společnost emitovala. Ze získaných prostředků jednak pořídila dlouhodobý hmotný majetek a pak zahájila rekonstrukci a pořizování technologických zařízení a zásob.

 

KR Real dluhopisy rozvaha

 

Jelikož je společnost KR Real 100 % vlastněna společností Mesaverde s.r.o., tak se ještě musíme podívat na výkazy této mateřské společnosti. Tržby v roce 2017 byly 3,7 mil. Kč a čistý zisk byl 453 tisíc Kč. Velikost pasiv (a tedy i aktiv) byla 11,9 mil. Kč, přičemž vlastní kapitál byl 5 mil. Kč. Mesaverde neemitovala dluhopisy.

 

Využití cizího kapitálu je ve skupině značné, přičemž tento kapitál získala KR Real především emisí firemních dluhopisů. Pozitivní zprávou je, že za získané prostředky nakupuje společnost nemovitosti a výrobní technologie. U nich je likvidační hodnota v případě neúspěchu relativně vyšší než u nehmotného majetku. U nemovitostí to obecně bývá cca 80 % z odhadní ceny, u technologií a zásob surovin kolem 50 % hodnoty.

 

Rizika a závěr: KR Real míří hodně vysoko

 

Společnost KR Real má velmi ambiciózní plány, které zakládá na dosavadních výsledcích jednání s distributory. Pokud by se prodejní očekávání na nejbližších pět let naplnily jenom z poloviny, tak by to byl obrovský úspěch. Společnost by tak mohla v budoucnosti vytvořit až desítky nových pracovních míst ve výrobě, logistice a administrativě.

 

Pořád ale nesmíme zapomínat na to, že se jedná o rozvojovou firmu, která se potýká s řadou rizik. Celý výčet najdeme v Prospektu. Minimálně je nutné upozornit na to, že Emitent nemá zkušenosti s některými zahraničními trhy, na kterých plánuje působit. Proto se může stát, že obchodní plán není vyhodnocen dostatečně komplexně a je příliš optimistický. Úspěšnost závisí na spotřebitelských preferencích. Samozřejmě mohou vzniknout konkurenční firmy, které na relevantních trzích nabídnou zákazníkům lepší nebo levnější produkty a poptávka po produktech skupiny kolem KR Real poklesne.

 

Rizikem je pak i možnost obtížného refinancování při splatnosti dluhopisů. Velká část prostředků bude zavázaná v hmotném majetku. V roce 2021 proto bude muset KR Real své závazky refinancovat buď bankovním úvěrem anebo jinou emisí dluhopisů (s nižším úrokem). Druhá varianta je pravděpodobnější. U výrobních společností s rozsáhlým hmotným majetkem je refinancování dluhů celkem běžná záležitost, ale zejména začínající růstové společnosti se v bankách setkávají s neochotným přístupem.

 

Dluhopisy KR Real mají pro investory velmi zajímavé charakteristiky, které jsou postavené především na tom, že společnost už má navázané rozsáhlé distribuční smlouvy. Společnost teď řeší zejména problémy na straně výroby, aby co nejrychleji spustila nové technologie v zrekonstruovaných prostorách. Prostředky od investorů ji tyto výrobní problémy umožní překlenout. Pokud KR Real tyto „porodní“ bolesti zvládne, tak se skutečně můžeme těšit na novou potravinářskou hvězdu.

 

Zanechte nám na sebe kontakt a my Vám zašleme informační materiály k projektu.


Jméno a příjmení

Email

Telefonní číslo

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

 

Žádná informace nebo názor v tomto textu nepředstavuje doporučení k uskutečnění nákupu nebo prodeje investičního nástroje nebo provedení jiného obchodu a slouží výhradně k informativním a vzdělávacím účelům. Další informace o rizicích naleznete zde.